SVÄTÍ (9)

sv. Ján Bosco, kňaz (1934*)
sv. Jozef Cafasso, kňaz (1947)
sv. Mária Dominika Mazzarellová, panna (1951)
sv. Dominik Savio, mladík (1954)
sv. Leonardo Murialdo, kňaz (1970)
sv. Alojz Versiglia, biskup, mučeník (2000)
sv. Kalixt Caravario, kňaz, mučeník (2000)
sv. Alojz Orione, kňaz (2004)
sv. Alojz Guanella, kňaz (2011)

* rok svätorečenia

BLAHOSLAVENÍ (118)

bl. Michal Rua, kňaz (1972**)
bl. Laura Vicuňová, dievča (1988)
bl. Filip Rinaldi, kňaz (1990)
bl. Magdaléna Moranová, panna (1994)
bl. Jozef Kowalski, kňaz (1999)
bl. František Kesy a 4 spoločníci, mučeníci (1999)
bl. Pius IX., pápež (2000)
bl. Jozef Calasanz, kňaz, a 31 spoločníkov mučeníkov (2001)
bl. Alojz Variara, kňaz (2002)
bl. Artemid Zatti, rehoľník (2002)
bl. Mária Romerová Meneses, panna (2002)
bl. Augustín Czartoryski, kňaz (2004)
bl. Euzébia Palominová Yenes, panna (2004)
bl. Alexandra Mária da Costová, laička (2004)
bl. Albert Marvelli, laik (2004)
bl. Bronislav Markiewicz, kňaz (2005)
bl. Enrico Saiz Aparicio, kňaz a 62 spoločníkov mučeníkov (2007)
bl. Zefirín Namuncurá, mladík (2007)
bl. Mária Troncattiová, rehoľníčka (2012)
bl. Štefan Sándor, rehoľník laik (2013)
bl. Titus Zeman, kňaz (2017)

** rok blahorečenia

CTIHODNÍ (16)

ctih. Andrej Beltrami, kňaz (1966***)
ctih. Terézia Valsé Pantelliniová, panna (1982)
ctih. Dorota Chopiteová, laička (1983)
ctih. Vincent Cimatti, kňaz (1991)
ctih. Šimon Srugi, rehoľník (1993)
ctih. Rudolf Komorek, kňaz (1995)
ctih. Alojz Olivares, biskup (2004)
ctih. Margita Occhienová, laička (2006)
ctih. Jozef Quadrio, kňaz (2009)
ctih. Laura Meozziová, panna (2011)
ctih. Attílio Giordani, laik (2013)
ctih. Jozef Augustín Arribat, kňaz (2014)
ctih. Štefan Ferrando, biskup (2016)
ctih. José Vandor, laik (2017)
ctih. František Convertini, kňaz (2017)
ctih. Oktávio Ortiz Arrieta, biskup (2017)

*** rok vydania Dekrétu super virtutibus

BOŽÍ SLUHOVIA (22)

Boží sluha Augustín Hlond, kardinál
Boží sluha Ignác Stuchlý, kňaz
Boží sluha Anton de Almeida Lustosa, biskup
Boží sluha Eliáš Comini, kňaz mučeník
Božia služobníčka Matilda Salemová, laička
Boží sluha Ján Swierc, kňaz a 8 spoločníkov
Boží sluha Carlo Crespi Croci, kňaz
Boží sluha Costantino Vendrame, kňaz
Boží sluha Carlo Della Torre, kňaz
Boží sluha Oreste Marengo, biskup
Boží sluha Andrej Majcen, kňaz
Božia služobníčka Ana Maria Lozano Diaz, panna
Boží sluha Nino Baglieri, zasvätený laik
Boží sluha Carlo Braga, kňaz