Dňa 22. februára 1952 Štátny súd, oddelenie Bratislava, vyniesol rozsudky v monsterprocese s Titusom Zemanom a 19 spoločníkmi.

Zoznam odsúdených a výška trestu (v poradí podľa zápisnice z rozsudku):

Titus Zeman, salezián kňaz, 25 rokov

František Buzek, 18 rokov
Ferdinand Totka, 22 rokov
Justín Beňuška, kňaz, 12 rokov
Viliam Mitošinka, kňaz, 20 rokov
Emil Šafár, kňaz, 14 rokov
Leonard Tikl, salezián kňaz, 15 rokov
Anton Semeš, salezián klerik, 14 rokov
Štefan Sandtner, salezián kňaz, 15 rokov
Jozef Paulík, salezián kňaz, 14 rokov
Andrej Dermek, salezián kňaz, 14 rokov
Ján Brichta, salezián klerik, 15 rokov
Anton Srholec, salezián klerik, 12 rokov
František Minarových, kňaz, 14 rokov
Jozef Bazala, salezián klerik, 12 rokov
Pavol Pobiecky, salezián kňaz, 13 rokov
Ladislav Burián, kňaz, 2 roky
Margita Luptáková, 12 rokov
Augustín Hercog, 14 rokov
Anton Kyselý, salezián klerik, 12 rokov

Neskôr nasledovali ďalšie súdne procesy s ďalšími osobami, ktoré boli v styku s Titusom Zemanom. Medzi nimi boli odsúdení aj napr.:

Jozef Bokor SDB, vtedajší provinciál slovenských saleziánov
Alfonz Paulen, diecézny kňaz, u ktorého bol Titus kaplánom
Viliam Vagač, ktorý bol duchovným v Štátnej nemocnici na Mickiewiczovej v Bratislave a tam sa u neho utečenci pred prechodmi stretali.