Organizačné pokyny pre kňazov počas Blahorečenia Titusa Zemana

Saleziáni don Bosca a Bratislavská arcidiecéza oznamujú organizačné pokyny pre kňazov pri príležitosti slávnosti blahorečenia slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, ktorá sa uskutoční v sobotu 30. septembra 2017 o 10:30 h v Bratislave – Petržalke. Biskupov kontaktujú organizátori priamo prostredníctvom biskupských úradov.

REGISTRÁCIA KŇAZOV
Prosíme kňazov, aby sa na koncelebráciu zaregistrovali (ak tak ešte neurobili). Registrácia slúži výhradne na účel zistenia počtu koncelebrantov. Koncelebrovať budú môcť aj tí kňazi, ktorí nie sú zaregistrovaní.Registrácia kňazov TU.

LITURGICKÉ POKYNY

1. Kňazom odporúčame, aby prišli
– v Petržalke: najneskôr do 9.45 h,vstup pre kňazov do areálu Kostola Svätej rodiny je z ulice Tupolevova – Iľjušinova;
– vo Vajnoroch: najneskôr do 10.00 h, do Klubu Titusa Zemana pri farskom kostole.

2. Kňazi si majú priniesť so sebou
– do Petržalky: vlastnú albu. Štóly budú pripravené, po skončení slávnosti si ich kňazi môžu ponechať ako dar zo strany Bratislavskej arcidiecézy. Kňazi sa budú obliekať v priestoroch Kostola Svätej rodiny, ktorý bude slúžiť ako sakristia (počas slávnosti bude tento priestor strážený), a prejdú do sektora pre kňazov.
– do Vajnor: vlastnú albu a červenú štólu. Kňazi sa budú obliekať vo Farskom klube Titusa Zemana odkiaľ pôjdu v liturgickom sprievode k oltáru.

3. Sväté omše sa začínajú v Petržalke i vo Vajnoroch v rovnakom čase – o 10:30 h.
– V Petržalke budú základné časti liturgie v latinčine. Každý kňaz dostane brožúrku s kompletnými textami svätej omše, vrátane textov koncelebrácie.
– Vo Vajnoroch bude svätá omša v slovenčine.
– Počas oboch svätých omší budú niektorí kňazi zapojení do rozdávania svätého prijímania. Prosíme o ochotu a rešpektovanie pokynov ceremoniára.

4. Parkovanie bude možné len na záchytných parkoviskách v pešej dostupnosti od miesta konania blahorečenia:
– v Petržalke parkoviská pri OC Danubia (Panónska cesta 38/A) a OC Tesco Extra (Panónska cesta 25);
– vo Vajnoroch bude zriadené parkovisko na trávnatej ploche športového letiska za OC Vajnoria.

5. Prosíme o rešpektovanie pokynov usporiadateľov.

6. Pre kňazov a zasvätené/rehoľné osoby je po skončení svätej omše pripravený obed v priestoroch ZŠ Tupolevova. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté priamo v sakristii pred sv. omšou.

Kompletný program a všeobecné organizačné pokyny sú na stránke www.tituszeman.sk. V prípade otázok sa, prosíme, obráťte na organizačný tím – kontakty sú na webovej stránke.

Saleziáni don Bosca a Bratislavská arcidiecéza