Vigília pred nedeľou Dobrého Pastiera

Meditácie a modlitby za duchovné povolania, s blahoslaveným Titusom Zemanom.
Počas pobožnosti / vigílie je vhodné umiestniť na viditeľné miesto relikviu blahoslaveného Titusa, ale tak, aby mohla byť vystavená aj Najsvätejšia Sviatosť. Po skončení vigílie môže nasledovať uctenie relikvie zo strany všetkých prítomných.
Texty pripravili: ThLic. Pavol Grach SDB, ThLic. Marián Valábek SDB

Stiahnuť PDF Vigília pred nedeľou Dobrého Pastiera – kliknite pravým tlačítkom myši a vyberte „Uložiť cieľ odkazu ako…“.


Adorácia s donom Titusom

Texty adorácie formou ako Titus Zeman a jeho príbeh môžu sprevádzať pri modlitbe. Autorom je salezián Marián Zachar, ktorý zapracoval do textov aj inšpiráciu na vhodné piesne.

Stiahnuť PDF Adorácia s donom Titusom – kliknite pravým tlačítkom myši a vyberte „Uložiť cieľ odkazu ako…“.


Krížová cesta s mučeníkmi totality

K modlitbe krížovej cesty s uvažovaním o utrpení mučeníkov pre Krista pozýva autor salezián Ján Maturkanič SDB: „Práve doba totality je plná veľkých príbehov lásky ku Kristovi a obety života. Preto som pripojil ďalších, ktorých si spolu s donom Titusom uctievame a sme za nich vďační, spolu s ostatnými svedkami, bratmi a sestrami, ktorí položili život pre Krista.“

Meditácie ku zastaveniam krížovej cesty obsahujú okrem príbehu Titusa Zemana, či saleziánov Ernesta Macáka a Štefana Sandtnera, aj príbeh blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča, no i niekoľkých doteraz menej známych slovenských osobností.

Texty krížovej cesty možno použiť hneď niekoľkými spôsobmi: či ako tradičnú krížovú cestu, alebo rozdelením jednotlivých zastavení do viacerých dní na štýl deviatnika. Ďalšou možnosťou je využitie jednotlivých príbehov na samostatné „stretká“ či katechézy, s diskusiou a otázkami.

Stiahnuť PDF Krížová cesta s mučeníkmi totality – kliknite pravým tlačítkom myši a vyberte „Uložiť cieľ odkazu ako…“.