Od momentu, kedy pápež František podpísal dekrét o mučeníctve dona Titusa, už sa modlíme za jeho svätorečenie. Text deviatnika zostáva platný, iba tam, kde je slovo blahorečenie sa namiesto toho hovorí slovo svätorečenie. Deviatnik zostavil vicepostulátor procesu don Jozef Slivoň + PDF

Milí bratia a sestry,

Modlitba Deviatnika je vyjadrením našej túžby, aby Titus Zeman ako blahoslavený mohol byť uctievaný aj verejne. Zároveň vyjadrujeme presvedčenie o svätosti jeho života, o hrdinských čnostiach a o jeho mučeníctve za duchovné povolania.

Touto modlitbou chceme tiež prosiť dobrotivého Pána Boha o mimoriadne milosti a zázraky na jeho príhovor. Deviatnik môžeme opakovať a do modlitieb zahŕňať seba i našich drahých, ktorým chceme vyprosiť milosť.

Slovensko potrebuje vzory. Vzory hrdinskej lásky a obety. Don Titus bude vzorom lásky k Bohu, k Cirkvi a k blížnym. Je príkladom totálnej obety za kňazské a rehoľné povolania a evanjeliového odpustenia aj tým najkrutejším nepriateľom. On chápal a prežíval heslo dona Bosca: „Daj mi duše, ostatné si vezmi“.

Jozef Slivoň SDB, vicepostulátor, email: vicepostulator@sdb.sk

 

Stiahni PDF Deviatnik – text – kliknite pravým tlačítkom myši a vyberte “Uložiť cieľ odkazu ako…”

Ďalší a ďalší prosia o mimoriadnu milosť alebo o uzdravenie na príhovor Božieho služobníka. Meno a vek tých, ktorí si to želajú, uverejňujeme.

Sú to: Štefan 65 rokov, Žaneta 18 rokov, Milka 46 rokov, Darinka 38 rokov, Miloslav 56 rokov, Veronika 35 rokov, Adrian 17 rokov, Jozef 48 rokov, Margita 58 rokov, Roman 6 rokov a Dušan 34 rokov.

Sú aj takí, ktorí chcú zostať v tajnosti.

Prosím o vytrvalú modlitbu s veľkou dôverou za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana a láskyplné modlitby za tých, ktorí potrebujú mimoriadnu pomoc.