Modlitba k blahoslavenému Titusovi Zemanovi

Blahoslavený don Titus Zeman,
milosrdný Boh nám dal v Tebe príklad vernosti v povolaní, synovskej úcty k Sedembolestnej Panne Márii a horlivej lásky slúžiacej bratom a sestrám.
Mnohým mladým ľuďom si pomohol naplniť svoje duchovné povolanie a pritom si sa neváhal obetovať za ich záchranu. Vyprosuj Cirkvi nové povolania do zasväteného spôsobu života a nám všetkým ochotu podporovať ich na tejto ceste nasledovania Krista.
Blahoslavený Titus, oroduj za nás, aby sme pod ochranou Panny Márie verne kráčali po ceste nášho povolania a po skončení pozemskej púte sa mohli s Tebou naveky radovať z pohľadu na nášho Pána.
Amen
.

S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Bratislave zo dňa 25. júla 2017, Prot N. 3077/2017

– – –

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána kňaza

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen
.

– – –

Prosíme, aby ste všetky mimoriadne milosti, obsiahnuté pri modlitbe za svätorečenie dona Titusa Zemana, oznámili:
alebo listom na adresu: Proces Titusa Zemana, Saleziáni dona Bosca, Miletičova 7, 821 08 Bratislava
alebo emailom na: info@tituszeman.sk .

Stiahni: Modlitby ku cti bl. Titusa Zemana – kliknite pravým tlačítkom myši a vyberte “Uložiť cieľ odkazu ako…”.


Deviatnik

Od momentu, kedy pápež František podpísal dekrét o mučeníctve dona Titusa, už sa modlíme za jeho svätorečenie. Text deviatnika zostáva platný, iba tam, kde je slovo blahorečenie sa namiesto toho hovorí slovo svätorečenie. Deviatnik zostavil vicepostulátor procesu don Jozef Slivoň + PDF

Milí bratia a sestry,

Modlitba Deviatnika je vyjadrením našej túžby, aby Titus Zeman ako blahoslavený mohol byť uctievaný aj verejne. Zároveň vyjadrujeme presvedčenie o svätosti jeho života, o hrdinských čnostiach a o jeho mučeníctve za duchovné povolania.

Touto modlitbou chceme tiež prosiť dobrotivého Pána Boha o mimoriadne milosti a zázraky na jeho príhovor. Deviatnik môžeme opakovať a do modlitieb zahŕňať seba i našich drahých, ktorým chceme vyprosiť milosť.

Slovensko potrebuje vzory. Vzory hrdinskej lásky a obety. Don Titus bude vzorom lásky k Bohu, k Cirkvi a k blížnym. Je príkladom totálnej obety za kňazské a rehoľné povolania a evanjeliového odpustenia aj tým najkrutejším nepriateľom. On chápal a prežíval heslo dona Bosca: „Daj mi duše, ostatné si vezmi“.

Jozef Slivoň SDB, vicepostulátor

Stiahni PDF Deviatnik – kliknite pravým tlačítkom myši a vyberte “Uložiť cieľ odkazu ako…”.

Ďalší a ďalší prosia o mimoriadnu milosť alebo o uzdravenie na príhovor Božieho služobníka. Meno a vek tých, ktorí si to želajú, uverejňujeme.

Sú to: Štefan 65 rokov, Žaneta 18 rokov, Milka 46 rokov, Darinka 38 rokov, Miloslav 56 rokov, Veronika 35 rokov, Adrian 17 rokov, Jozef 48 rokov, Margita 58 rokov, Roman 6 rokov a Dušan 34 rokov.

Sú aj takí, ktorí chcú zostať v tajnosti.

Prosím o vytrvalú modlitbu s veľkou dôverou za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana a láskyplné modlitby za tých, ktorí potrebujú mimoriadnu pomoc.