Pre slávenie liturgickej spomienky bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka, 8. januára, sú tieto pokyny:

Pre saleziánsku rodinu
(rehole SDB, FMA a sekulárny inštitút VDB)
V ich komunitách, kaplnkách a kostoloch má tento deň liturgickú úroveň: spomienka.
Pre liturgiu hodín a slávenie eucharistie sa použijú nasledovné pripravené a schválené texty:

PDF icon TITUS-ZEMAN-EUCHARISTIA-komplet (PDF)
PDF icon TITUS-ZEMAN-LITURGIA-HODIN-broz-tlac (PDF)

TITIUS-ZEMAN-EUCHARISTIA-KOMPLET-TLAČ

Vlastné texty Liturgie hodín pre túto spomienku sú už doplnené aj na webstránke breviar.sk a v aplikácii Breviar pre mobilné zariadenia s OS Android – kalendár Liturgie hodín pre saleziánsku rodinu.


Vo všeobecnej Cirkvi na Slovensku

Liturgické slávenie blahoslavených je dovolené na miestach a spôsobom stanovených právom (Notificatio de cultu Beatorum, 21.5.1999, bod 2). Treba tu brať do úvahy normy o liturgických kalendároch a Všeobecné smernice Rímskeho misála.
Podľa Všeobecných smerníc Rímskeho misála, bod 355 b) a c) si kňaz môže vybrať omšu o svätom uvedenom na ten deň v martyrológiu pokiaľ tomu nebráni vyššie slávenie. Toto ustanovenie v zmysle vyššie spomenutých Noriem platí aj pre blahoslavených. Kongregácia pre Boží kult odporúča aplikovať toto ustanovenie aj pokiaľ ide o kult blahoslavených, ktorí nie sú v príslušnom liturgickom kalendári.

V bratislavskej arcidiecéze

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský odporúča vo všetkých farnostiach arcidiecézy 8. januára 2019 sláviť votívnu omšu o bl. Titusovi Zemanovi. Použiť možno slovenské texty, ktoré zverejnila Konferencia biskupov Slovenska v roku 2018. (stiahnuť vo formáte PDF).


Maľovaný obraz bl. Titusa Zemana si možno vytlačiť z tohto (PDF) súboru.

Pre mladých z dielne tvorivej skupiny Poetica Musica vznikla hymna Titusa Zemana – Za hranicami.
PDF icon Text hymny Za hranicami (s akordami)
MP3 Zvuková nahrávka hymny – na stiahnutie

Hudobná sekcia prípravy slávnosti blahorečenia, pod vedením P. Vlastimila Dufku SJ, pripravila k dispozícii aj podklady pre Hymnus ku cti bl. Titusa, ktorý prvý raz zaznel na blahorečení v Bratislave. Autorom textu je Daniel Hevier, autorom hudby je Vlastimil Dufka SJ.
PDF icon Notový zápis a text Hymnu ku cit bl. Titusa Zemana (pre zbor)
PDF icon Notový zápis a text Hymnu ku cit bl. Titusa Zemana (pre organ)
MP3 Zvuková nahrávka hymnu – na stiahnutie