Proces Titusa Zemana
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
Miletičova 7, 821 08 Bratislava

www.saleziani.sk

www.tituszeman.sk

e-mail: blahoslaveny.titus@saleziani.sk

Číslo účtu na podporu šírenia úcty:

IBAN: SK36 0200 0000 0000 2933 0062

SWIFT: SUBASKBX
variabilný symbol: 30917
poznámka pre prijímateľa: TITUS

Prosíme, aby ste všetky mimoriadne milosti,
obsiahnuté pri modlitbe za svätorečenie dona Titusa Zemana, oznámili:

listom na našu horeuvedenú poštovú alebo emailovú adresu.