Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia,
vlastník tejto webovej stránky,
spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou
 “Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike” 
k dispozícii tu.
Zodpovedná osoba – kontakt.