Saleziáni Don Bosca – Slovenská provincia

Miletičova 7, 821 08 Bratislava

tel: +421 911 033 811

www.saleziani.sk

e-mail: sekretariat@sdb.sk

Donación IBAN:
SK31 5200 0000 0000 1718 7510 SWIFT:OTPVSKBX

 

Prosíme, aby ste všetky mimoriadne milosti,
obsiahnuté pri modlitbe za blahorečenie dona Titusa Zemana, oznámili:

listom na adresu:
Proces Titusa Zemana, Saleziáni dona Bosca, Miletičova 7, Bratislava
emailom: vicepostulator@sdb.sk