Ako samaritán duchovných povolaní

Ako samaritán duchovných povolaní

Prijímať prejavy Božieho milosrdenstva a milosrdenstvo prejavovať voči druhým sa často uskutočňuje v celkom obyčajných momentoch, udalostiach, vzťahoch. Ani život Božieho služobníka, mučeníka dona Titusa Zemana nie je výnimkou. Každý príbeh svätého života píše pero Božieho milosrdenstva v obyčajných riadkoch, ale s božskou láskou a nesmiernou pomáhajúcou milosťou.

Zobraziť viac “Ako samaritán duchovných povolaní”

Jeden z nás

Jeden z nás

Stál medzi nimi a nepoznali ho. Tak označil Ján Krstiteľ Mesiáša na začiatku evanjelia (Jn 1, 26). Neplatí to aj o svätých životoch uprostred nás? Veď svätosť života nie je bezchybnosť, ale ovocie práce, ktorú vykonala Božia milosť v ľudských srdciach. V oných rokoch komunistického prenasledovania Cirkvi na Slovensku sa stávali zvláštne veci. Dnes je na nás objavovať slávu, hrdinstvo, opravdivú lásku a obetu v príbehoch, ktoré Božia milosť písala uprostred väzení, útlaku, zastrašovania, krutosti…

Zobraziť viac “Jeden z nás”