Relikvia bl. Titusa Zemana je už aj vo Vysokých Tatrách

Relikvia bl. Titusa Zemana je už aj vo Vysokých Tatrách

Aktuality

(Vysoké Tatry, 27. júla 2018) – „Písal sa rok 1950 a don Titus učil náboženstvo v Šenkviciach. Keď škola organizovala výlet do Vysokých Tatier, prejavil záujem zúčastniť sa, a tak sa tam spolu so žiakmi aj učiteľmi vybral. Zbadala som, že sa od nás v Tatrách na určitý čas vzdialil. Ako som sa neskôr dozvedela, vybral sa do Podolínca, kde boli sústredení a žalárovaní jeho spolubratia saleziáni… Išiel zistiť, ako sa im dá pomôcť. Pamätám sa na ten pobyt v Tatrách dobre, pretože mi chlapci pri guľovačke rozbili okuliare,“ takto opisuje udalosť jedna zo žijúcich vtedajších žiačok bl. Titusa Zemana, ktorá sa tohto výletu zúčastnila.

Po dlhých rokoch sa don Titus opäť vybral na výlet do Vysokých Tatier, ba dokonca tam aj zostal. Duchovní otcovia a veriaci prejavili záujem, aby farnosť Vysoké Tatry dostala relikvie dona Titusa Zemana. Saleziánska provincia im vyhovela, a tak im v nedeľu 15. júla, don Jozef Luscoň počas svätej omše odovzdal relikviu spolu s dekrétmi o jej pravosti.

„Keďže v tom čase bola aj spomienka na pobyt Svätého otca Jána Pavla II. na Sliezskom dome pod Gerlachom (bolo to v júli 1995), o 15. 00 hodine bola svätá omša aj tam. Samozrejme, že bol prítomný aj don Zeman. Na svätých omšiach sa zúčastnilo veľké množstvo farníkov, ale aj turistov a za rodinnou atmosférou bolo cítiť aj prítomnosť dona Titusa,“ doplnil miestny kaplán.

Informovali: Jozef Luscoň a Lukáš Stolárik

S donom Titusom na prázdniny

S donom Titusom na prázdniny

Aktuality

(Ružomberok, 10. júla 2018) – Na Cirkevnú školu sv. Vincenta v Ružomberku, ktorej zriaďovateľom je Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky, zavítal 25. júna salezián don Jozef Luscoň. Zaujímavým spôsobom priblížil mladým ľuďom svätosť a na blahoslavenom donovi Titusovi Zemanovi ukázal, ako sa dá aj dosiahnuť.

„Vďaka Bohu, na Slovensku nie je čas mučeníctva, nemusíme dosvedčiť vieru v Ježiša svojou krvou… Ale mučeníctvo sa dá žiť naraz alebo postupne, keď premáhame naše zlé sklony. Každý z nás musí s niečím zápasiť, niečo v sebe nepekné odstraňovať, aby cez nás žiaril Boh. A to je mučeníctvo, povedzme po kvapkách,“ povedal študentom don Luscoň.

Pomocou rôznych rekvizít potom mladým ukázal, akú taktiku má na nás pripravený zlý duch a ako spútava našu slobodu. „Aj na dona Titusa mal viacero pascí, ale nakoniec skončilo všetko dobre, pretože každý človek má v sebe dosť síl, aby s pomocou Pána Ježiša vyhral nad každým pokušením,“ povzbudil svojich poslucháčov.

Bohatý literárny materiál o donovi Zemanovi, ktorý prednášajúci priniesol istotne pomôže mladým spoznať ďalšie jeho vlastnosti a prežiť s ním krásne prázdniny.

Informovala: sestra Karmel

Relikvia dona Titusa už aj v Močaranoch pri Michalovciach

Relikvia dona Titusa už aj v Močaranoch pri Michalovciach

Aktuality

(Močarany, 9. júla 2018) – Počas víkendu, v dňoch od 22. do 24. júna, sa v Močaranoch, ktoré sú súčasťou mesta Michalovce, konali Močarianske dni. Súčasťou programu boli pre saleziánsku rodinu dve dôležité udalosti.

Prvá sa niesla v duchu osláv nedožitého 70. výročia kňazskej vysviacky saleziána dona Andreja Šándora, básnickým menom Gorazd Zvonický. Don Andrej Šándor sa narodil v Močaranoch a jeho rodáci mu v bývalej škole zriadili Pamätnú izbu Gorazda Zvonického.

Druhá udalosť je spojená s umiestnením relikvie blahoslaveného Titusa Zemana do filiálneho Kostola svätého Gorazda počas eucharistického slávenia. Vďaka výpravám dona Titusa sa aj don Šandor mohol v 50. rokoch minulého storočia dostať na západ. Eucharistickej slávnosti predsedal don Jozef Ižold, provinciál saleziánov, kazateľom bol don Štefan Turanský, koncelebrovali miestny pán farár don Peter Hrabovecký, don Pavol Grach a ďalší kňazi z miestnej cirkvi.

Celé podujatie počas troch dní obohatil bohatým kultúrnym programom Komorný zbor “Zvony” a detský orchestrík zo slovenskej obce Selenča (Srbsko), ďalej Svojina, Močaranka a Viňančan. Osobitným obohateným bola prítomnosť a svedectvo bývalých žiakov dona Šándora, na čele s pánom Michalom Kaňom a Fraňom Subjakom. Obrovskú zásluhu na zorganizovaní celej slávnosti mala pani A. Kostovčíková, ktorá je dušou všetkých podobných podujatí v Močaranoch.

Informoval: Štefan Turanský SDB

Don Titus v centre úcty Božského srdca na Slovensku

Don Titus v centre úcty Božského srdca na Slovensku

Aktuality

(Likava, 20. júna 2018) – Mať v úcte relikvie blahoslaveného Titusa Zemana chceli mať aj v Likave, v obci neďaleko Krupinej. Tam ju priniesol 3. júna salezián don Jozef Luscoň a za prítomnosti hojného počtu domácich veriacich i pútnikov z okolia ju odovzdal správcovi farnosti vdp. Jozefovi Krausovi.

„Farnosť Likava patrí počtom obyvateľov k menším, ale je výnimočná tým, že je centrom úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu na Slovensku. Už vyše 300 rokov je tu Bratstvo Božského Srdca Ježišovho a v súčasnosti máme vyše 62 tisíc členov roztrúsených po celom Slovensku,“ predstavil svoju farnosť jej správca. Odovzdanie relikvie prebehlo po deviatniku, na Slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Kazateľ zvýraznil, že aj Titus Zeman po prepustení z väzenia slúžieval sväté omše na oltári Božského srdca vo Vajnoroch. Pre dona Titusa bolo Ježišove srdce zdrojom lásky a posily, ktorú od neho načerpával a druhým dával.

Oltár Božského srdca vo Vajnoroch

Informoval: vdp. Jozef Kraus

Františkánska rodina putovala po stopách dona Titusa

Františkánska rodina putovala po stopách dona Titusa

Aktuality

V máji sa osemnásť bratov a sestier z rodiny sv. Františka Assiského v Šaštíne stretlo na spoločnom formačnom výjazde – možno trochu netradične – pod vedením saleziána dona Jozefa Luscoňa. Tentokrát juniorát v zložení 7 bratov konventuálov, 8 bratov františkánov a 5 školských sestier sv. Františka mal za úlohu prejsť po stopách blahoslaveného Titusa Zemana.

V piatok podvečer začali výstupom na vežu Baziliky Panny Márie v Šaštíne, kde mali možnosť prekonať strach z výšky. Don Jozef im na tomto pútnickom mieste priblížil históriu baziliky a saleziánov a večer aj život a pôsobenie dona Titusa.

Sobota už mala dynamickejší program – putovanie cez les zo Šaštína do Húšiek. Po posilnení za dedinkou Závod vytiahli z auta nafukovacie člny a ďalšie dobrodružstvo bolo už na dosah.

Rieku Moravu museli „pohľadať“, lebo všade bola vysoká tráva. Nakoniec ju našli, rozvodnenú a hnedú. Čakala na odvážlivcov, dvanásti sa odhodlali. Začiatky boli zmätené, ale potom prišiel pokoj a ticho. Vylodenie bolo oveľa pokojnejšie ako nalodenie. Už len oddychovali a čakali na autá, ktoré ich zaviezli do Bratislavy, kde v Kostole Zvestovania Panny Márie slávili spoločne vigíliu Turíc.

Informovala: Sr. Caritas