Priebeh procesu blahorečenia Titusa Zemana

Rozhovor s vicepostulátorom diecéznej fázy o priebehu celého procesu blahorečenia priniesol 27. februára 2017 Vatikánsky rozhlas.


26. februára 2010 sa uskutočnilo v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Kapitulskej ulici verejné otváracie zasadanie diecéznej fázy procesu blahorečenia dona Titusa Zemana. / Fotogaléria

2. septembra 2010 sa vo Vajnoroch, v rodisku Božieho služobníka dona Titusa Zemana, konala exhumácia jeho telesných pozostatkov. Súhlas k exhumácii v diecéznej fáze procesu blahorečenia dal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, ktorý zároveň menoval Tribunál na čele s biskupským delegátom JCDr. Jozefom Kempom.

7. decembra 2012 sa uskutočnilo verejné záverečné zasadnutie Arcibiskupského Tribunálu, ktorým skončila fáza prvého stupňa blahorečenia saleziána Titusa Zemana. Po zapečatení dokumentov voskom a pečaťou Arcibiskupského úradu sa dokumenty obsahujúce svedectvá, historické správy či lekárske posudky v najbližších dňoch dopravia do Vatikánu – do rúk Kongregácie pre kauzy svätých.
Dokumenty procesu obsahujú tisíce strán, sú vyhotovené v slovenčine a taliančine. Pre ich overenie bolo potrebných celkovo 30 000 pečiatok a viac ako 20 000 podpisov notárky. O ich sprievod sa postaral don Jozef Slivoň, vicepostulátor kauzy procesu blahorečenia, ktorý zložil prísahu do rúk bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského. / Fotogaléria

28. júna 2013 sa Kongregácia pre kauzy svätých na svojom riadnom zasadaní vyjadrila k materiálom v kauze slovenského saleziána dona Titusa Zemana. V liste, ktorý zaslal prefekt Kongregácie kardinál Angelo Amato sa uvádza, že v ten deň bol vydaný dekrét o právnej platnosti diecézneho skúmania v prípade života a mučeníctva pre vieru Božieho služobníka Titusa Zemana SDB (1915-1969). Kongregácia potvrdila, že materiály zozbierané počas prác na kauze v Bratislavskej arcidiecéze na Slovensku v priebehu necelých troch rokov sú platné a bezchybné. Po tomto dekréte už bola na Kongregáciu podaná aj žiadosť o vymenovanie relátora, čiže osoby, ktorá bude pripravovať tzv. Positio, súhrnný dokument pre ďalšie skúmanie.

5. januára 2014 udelila Kongregácia pre kauzy svätých Titusovi Zemanovi titul Božieho služobníka s povesťou mučeníka.

8. júna 2015 navštívil hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata. Oficiálne mu predstavil a odovzdal Pozício o mučeníctve (Positio super martyrio) slovenského saleziána Božieho služobníka Titusa Zemana. Hlavného predstaveného sprevádzali aj generálny postulátor don Pierluigi Cameroni a vicepostulátor kauzy Božieho služobníka don Jozef Slivoň. Relátorom pre Pozício Božieho služobníka s povesťou mučeníka dona Titusa Zeman bol páter Zdzisław Kijas, OFM Conv., a spolupracovníčkami Maria Zanet a Helena Barátová.

7. apríla 2016 sa konzultačná komisia teológov zaoberala Pozíciom a mučeníctvom Titusa Zemana a vyjadrila svoje pozitívne stanovisko.

21. februára 2017 komisia kardinálov a biskupov členov Kongregácie pre kauzy svätých na svojom riadnom zasadnutí prerokovala kauza mučeníctva slovenského saleziána Titusa Zemana. Členovia komisie vyjadrili svoju pozitívnu mienku o mučeníctve Božieho služobníka, čím sa tento proces blahorečenia dona Titusa dostal ku svojmu zavŕšeniu.

27. februára 2017 pápež František poveril Kongregáciu pre kauzy svätých, aby vydala dekrét o mučeníctve dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana, kňaza Spoločnosti svätého Františka Saleského.

Blahorečenie Titusa Zemana sa uskutočnilo v Bratislave 30. septembra 2017.