Tešíme sa na vás na víkende blahorečenia 29.9. – 1.10. v Bratislave.

POKYNY A INŠTRUKCIE PRED BLAHOREČENÍM

BEZPEČNOSŤ A ORGANIZÁCIA

O bezpečnosť a organizáciu slávnosti blahorečenia sa stará tím zložený zo zástupcov Saleziánov don Bosca, Bratislavskej arcidiecézy a Policajného zboru SR. Prosíme vás, aby ste rešpektovali pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby a príslušníkov polície. Do areálov, kde budú prebiehať hlavné body programu, je zakázané vnášať akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť. 

Neoceniteľnou pomocou pri príprave celej slávnosti sú dobrovoľníci. Neváhajte ich požiadať o informácie či pomoc a zároveň prosíme, aby ste rešpektovali ich usmernenia.
Pre dôstojnosť programu a s ohľadom na duchovný a liturgický charakter programu, žiadame všetkých účastníkov slávnosti blahorečenia, aby do areálu hlavného programu v Petržalke, na svätú omšu vo Vajnoroch a do HANT Arény neprinášali žiadne zástavy, transparenty či tlačoviny a nepropagovali žiadne hnutia či politické strany.

 

AUTOBUSY

Ak sa chystáte prísť na blahorečenie ako skupina/zájazd samostatným autobusom, je potrebné sa zaregistrovať. Na základe registrácie dostanete potrebné dopravné informácie a kartu s poradovým číslom pre evidenciu autobusu na parkovisku. Tým, že pre organizátorov zanecháte kontakt, umožníte potrebnú komunikáciu s Vami aj v samotný deň blahorečenia. Údaje budú spracované len pre túto udalosť a nebudú poskytnuté nikomu ďalšiemu.

REGISTRÁCIA JE UKONČENÁ.

 

REGISTRÁCIA KŇAZOV

Organizačné pokyny pre účasť kňazov v sobotu v Petržalke a v nedeľu vo Vajnoroch nájdete TU. Registrácia slúži výhradne na účel zistenia počtu koncelebrantov. Hlavným celebrantom slávnosti bude pápežský legát, kardinál Angelo Amato, SDB, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Koncelebrovať budú aj viacerí biskupi zo Slovenska i zahraničia.

REGISTRÁCIA JE UKONČENÁ.

 

UBYTOVANIE

Organizátori blahorečenia nemajú možnosť zabezpečiť ubytovanie pre verejnosť.

 

DOPRAVA  V BRATISLAVE

Prinášame odporúčania, ako je možné prísť na jednotlivé body programu:

Piatok 29. 9. 2017
20:00 h Modlitbová vigília, Katedrála sv. Martina, Bratislava – modlitbové stretnutie (75 min.) bez sv. omše.

MHD – odporúčame vystúpiť na zastávke Most SNP. Na tejto zastávke stoja električky číslo 4 a 6 a autobusy číslo 28, 29, 30, 37, 50, 70, 88, 91, 133, 191 a 901.

V okolí Katedrály sv. Martina organizátori nezabezpečujú možnosť parkovania.

Sobota 30. 9. 2017
9.30 Prípravný program, Bratislava – Petržalka, priestranstvo pri Kostole Svätej rodiny
10.30 Pontifikálna svätá omša blahorečenia, Bratislava – Petržalka, priestranstvo pri Kostole Svätej rodiny (130 min.)

Obyvateľov Bratislavy, ktorí sa prídu zúčastniť svätej omše blahorečenia, žiadame, aby na dopravu využili predovšetkým prostriedky MHD.
MHD – odporúčame vystúpiť na zastávke Topoľčianska. Na tejto zastávke stoja autobusy číslo 92, 95, 97, 99 a 192. Druhou možnosťou je vystúpiť na zastávke Technopol. Na tejto zastávke stoja autobusy číslo 83, 92, 95, 97, 98, 99 a 192.

Záchytné parkoviská pre autá a autobusy: OC Danubia (Panónska cesta 38/A) a OC Tesco Extra (Panónska cesta 25). Obidve parkoviská sú v pešej dostupnosti od miesta konania blahorečenia. Bližšie informácie o parkovaní a pokynoch pre vodičov budú k dispozícii v druhej polovici septembra 2017.

Žiadame vodičov osobných automobilov, aby sa nesnažili dostať vozidlom do tesnej blízkosti miesta konania blahorečenia.

Od piatka 29.9. do soboty večera 30.9.2017 bude uzatvorená Tupolevova ulica od Pajštúnskej ulice v smere ku kostolu. Na celej tejto komunikácii bude tak isto platiť zákaz zastavenia motorových vozidiel. Zákazy budú osadené dostatočne vopred, vozidlá porušujúce tento zákaz zastavenia, ako aj akékoľvek iné vozidlá bez povolenia organizátora budú odtiahnuté odťahovou službou v spolupráci v Mestskou políciou. Zákaz zastavenia (parkovania) sa bude týkať aj vozidiel s vyhradeným parkovacím miestom – vyhradené parkovacie miesto (zazmluvnené s mestskou časťou) neoprávňuje vodiča porušiť zákaz určený dočasným dopravným značením.

Rozsiahle bezpečnostné opatrenia zasiahnu centrum bratislavskej mestskej časti Petržalka v deň blahorečenia – v sobotu 30. septembra. Uzatvorená bude Pajštúnska cesta od križovatky s Jiráskovou a Smolenickou po križovatku s Jantárovou cestou. Vjazd na Iľjušinovu ulicu bude umožnený iba vozidlám s označením ZŤP, vezúcim osoby s preukazom ZŤP. Rovnako bude uzatvorený aj výjazd zo sídliska v smere od Brančskej a Holíčskej v smere na Pajštúnsku. Uvedené opatrenia budú ukončené v závislosti od bezpečnostnej situácie v sobotu vo večerných hodinách.

16.00 Slávnostný ceremoniál po blahorečení dona Titusa Zemana „Prekročil som hranicu“, HANT Aréna (hala na pasienkoch) Bratislava

MHD – odporúčame vystúpiť na zastávke Bajkalská. Na tejto zastávke stoja autobusy číslo 39, 53, 61, 63, 74, 75, 78, 98, trolejbusy číslo 204 a 205.

V okolí HANT arény organizátori nezabezpečujú možnosť parkovania.

Vstup na slávnostný ceremoniál do HANT Arény je možný iba s platnou vstupenkou. Informácie o vstupenkách nájdete nižšie v sekcii Vstupenky.

Nedeľa 1. 10. 2017
10.30 Ďakovná svätá omša za blahorečenie, Vajnory, Nám. Titusa Zemana, na priestore medzi kostolom Sedembolestnej Panny Márie a Domom Kultúry Vajnory.

Veriacich žiadame, aby na dopravu využili predovšetkým prostriedky MHD.
MHD – odporúčame vystúpiť na zastávke MiÚ Vajnory. Na tejto zastávke stoja autobusy číslo 53 a 153. Druhou možnosťou je vystúpiť na zastávke Uhliská. Na tejto zastávke stoja autobusy číslo 53, 65 a 54. Treťou možnosťou je vystúpiť na zastávke Osloboditeľská. Na tejto zastávke stojí autobus číslo 65.

Pre verejnú dopravu bude úplne uzatvorená ulica:
Baničova (od križovatky Baničova – Roľnícka po križovatku Baničova – Skuteckého)
Osloboditeľská (od križovatky Osloboditeľská – Jačmenná po križovatku Osloboditeľská – Baničova)
Ochotnícka v termíne od soboty 30.septembra 2017 od 20.00 hod. do nedele 1. októbra 2017 do 14.00 hod.

Zdvorilo Vás žiadame, aby ste neparkovali na uvedených komunikáciách. Za porozumenie a pochopenie Vám všetkým ďakujeme. Záchytné parkovisko pre autá bude na starom letisku. Záchytné parkovisko pre bicykle na detskom ihrisku.
Žiadame vodičov osobných automobilov, aby sa nesnažili dostať vozidlom do tesnej blízkosti miesta konania svätej omše.

Čo si treba vziať, ak idete na svätú omšu blahorečenia do Petržalky alebo na svätú omšu na poďakovanie za blahorečenie do Vajnor?

– osobné doklady (občiansky preukaz a zdravotnú kartičku);

– dostatok vody na pitie pre seba, lebo je možné, že sa na mieste zdržíte aj viac ako tri hodiny;

– ak máte predpísané pravidelné užívanie liekov, nezabudnite si ich vziať tak, aby ste ich mohli v danom čase požiť;

– v prípade nepriaznivej predpovede počasia si prineste ochranu proti dažďu (lepší je pršiplášť, dáždnikom budete zacláňať výhľad sebe aj iným);

– môžete si vziať malú skladaciu stoličku alebo karimatku, ak si budete chcieť sadnúť (priestranstvo je lúka)

 

VSTUPENKY

Na modlitebnú vigíliu v piatok, na pontifikálnu svätú omšu blahorečenia v sobotu a na ďakovnú svätú omšu v nedeľu JE VSTUP VOĽNÝ.

Na slávnostný ceremoniál do HANT Arény je vstup možný iba s platnou vstupenkou. Vstupenku potrebuje každá osoba staršia ako 6 rokov. Osoby mladšie ako 12 rokov majú povolený vstup iba v sprievode dospelej osoby. Lístky už nie je možné zakúpiť.

 

INFOSTÁNOK A INFOLINKA

V priestore konania pontifikálnej svätej omše blahorečenia bude k dispozícii infostánok. Od štvrtka 28.9. do nedele 1.10.2017 bude k dispozícii aj infolinka.

HRY a MIKINY

Hru HRAnica a Mikinu #oblecSvatost objednávajte prostredníctvom formulárov.

Objednávka Mikina #oblecSvatost. Objednávka HRAnica
Mikina #oblecSvatost
HRAnica

 

 

 

 

 

 

APLIKÁCIA

Praktické informácie ohľadom podujatia, životopis dona Titusa a liturgické texty a piesne sa nachádzajú aj v aplikácii vhodnej pre smartfóny fungujúce pod systémom Android. Aplikáciu si môžete stiahnuť tu.

 

INFORMÁCIE PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH (ZŤP A ZŤP-S)

Pre držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S bude na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny vyhradený priestor. Parkovacie miesta pre vozidlá s označením ZŤP vezúce osoby s preukazom ZŤP alebo ZŤP-S budú vyhradené na ulici Iljušinova (pri materskej škole). Vjazd na ulicu Iljušinova bude umožnený vozidlám iba v smere od Jiráskovej, nie v smere od kostola. Prosíme, vezmite na vedomie, že počet parkovacích miest pre ZŤP je obmedzený. V prípade naplnenia kapacity bude vozidlám umožnené iba zastavenie na nevyhnutný čas potrebný na vyloženie/naloženie osoby s preukazom ZŤP. Týmto vozidlám nebude umožnené parkovanie na Iljušinovej ulici.

 

PITNÁ VODA

Na priestranstve sa bude nachádzať cisterna s pitnou vodou. Napriek tomu Vás žiadame, aby ste si priniesli so sebou dostatok pitnej vody.

 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Zdravotný dozor na podujatí bude zabezpečený posádkami RZP a RLP. Okrem nich budú v koridoroch vykonávať zdravotnú asistenciu dobrovoľní zdravotníci. V prípade zdravotných problémov prosíme kontaktujte najbližšieho usporiadateľa, pracovníka SBS, zdravotníka alebo príslušníka Policajného zboru. Miesta poskytovania prvej pomoci budú výrazne vyznačené v rámci areálu a budú zaznačené aj na mape.

 

DROGY A FAJČENIE

Požívanie drog a iných omamných látok, ako aj fajčenie, je v priestoroch konania programu blahorečenia zakázané.

 

PODPORA

Organizácia blahorečenia je náročná aj po finančnej stránke. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete nás podporiť na čísle účtu SK31 5200 0000 0000 1718 7510, SWIFT: OTPVSKBX.
Podporiť nás môžete aj priamo cez našu webovú stránku – DAROVAŤ. Ďakujeme.

 

AKREDITÁCIA NOVINÁROV

Akreditácia médií je ukončená. Po 26. septembri (po 12:00 h) už nie je možné prijať žiadosti o akreditáciu.

Ak máte záujem o bližšie informácie k blahorečeniu, informujte sa u hovorcu Saleziánov don Bosca:

Rastislav Hamráček, kontakt: hovorca@sdb.sk, 0903 825 148.

 

Organizátor si vyhradzuje práva na zmenu programu a usmernení.

Ďalšie informácie o víkende blahorečenia pre vás pripravujeme, budeme ich včas aktualizovať na tejto stránke.