V pondelok 27. februára 2017 Svätý Otec František prijal na osobitnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých a schválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana, kňaza Spoločnosti svätého Františka Saleského (Saleziáni dona Bosca), ktorý sa narodil vo Vajnoroch 4. januára 1915 a tam aj zomrel, na následky mučenia a väzenia, 8. januára 1969 vo veku 54 rokov.

Tento dekrét umožnil, keďže ide o mučeníctvo a nevyžaduje sa skúmanie zázraku, že salezián kňaz Titus Zeman mohol byť vyhlásený za blahoslaveného. Pre Slovensko to znamená, že má ďalšieho svätca, prvého rímskokatolíckeho kňaza, mučeníka z čias totalitného komunistického režimu.

Určenie dátumu slávnosti blahorečenia sa vykonalo podľa predom stanovených pravidiel Svätej Stolice a stanovilo na 30. septembra 2017.

Zo srdca ďakujeme Svätému Otcovi Františkovi za tento osobitný dar pre saleziánsku rodinu a zvlášť pre Slovensko.

Celé znenie dekrétu si môžete prečítať tu.

Fotogaléria