Zo Svätého písma

„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ (Rim 8, 35 – 36)

Podmienečne prepustený

Dňa 10. marca 1964 bol don Titus s podlomeným zdravím podmienečne prepustený z väzenia vo Valdiciach. S bratom Štefanom, ktorý preňho prišiel, pricestovali do Vajnor. Don Titus býval u Štefana a nasledovali roky slobody bez slobody. Nemohol slúžiť verejne ani svätú omšu a musel nastúpiť do zamestnania ako robotník. Keď sa trochu zotavil, stretol sa s príbuznými a našiel si zamestnanie ako skladový robotník. Napriek tomu, že žil v neistote a strachu, u brata, kde býval, slúžil svätú omšu a stretával sa s ľuďmi. Pomáhal im ako mohol. Až v roku 1968 dostal súhlas na verejné sväté omše a vysluhovanie sviatostí. Pri príchode vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa veľmi zľakol, že sa bude musieť vrátiť do väzenia. O krátky čas nato po opakovaných infarktoch 8. januára 1969 zomiera a ako verný služobník odchádza do domu Otca. Zomiera ako 54-ročný na následky krutého zachádzania vo väzení a psychického nátlaku po prepustení z väzenia.

Modlitba

Dobrotivý Otče, stvoril si nás na svoj obraz a svojho Syna si vydal na smrť za nás; daj nám milosť bedliť a modliť sa v každom čase, aby sme mohli očistení od hriechov odísť z tohto sveta a radostne spočinúť v náručí tvojho milosrdenstva. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Mučenícka smrť je priame usmrtenie niekoho pre vieru v Ježiša Krista alebo pre obranu mravov. Novodobé dejiny totalitných režimov však poznajú aj mučenícku smrť, ktorá nenastáva usmrtením, ale je následkom mučenia a krutého zaobchádzania a zvyčajne nastáva po prepustení z väzenia, aby prenasledovatelia ostali „čistí“. Blahoslaveného Titusa Zemana prepustili s podlomeným zdravím. Zomrel predčasne. Až do konca ostal verný svojmu povolaniu.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.