3.11.1954 v moravskej väznici v Mírove don Titus odvážne odpovedá na otázky dotazníka. Vyznáva hodnotu svojho kňazstva a popiera akúkoľvek vinu a poškodenie spoločnosti, ktoré sa mu pripisovalo. Periodický posudok z toho istého roku konštatuje, že don Titus zostal «nepriateľom nášho spoločenského zriadenia». Inými slovami môžeme povedať: don Titus sa neprispôsobil zmýšľaniu, ktoré sa od neho požadovalo. Nestotožnil sa so spoločenským zriadením, ktoré vylúčilo Boha zo svojich projektov, mučenie a väzenie mu nedokázali zmeniť vnútro.

Prosme si silu, aby sme v dnešnom svete nestratili naše kresťanské zmýšľanie, ktoré nie je ohrozované mučením a väzením, ale lákavými ponukami.