7. apríla 1951 sa začína tretia ilegálna výprava, ktorá sa skončila zatknutím väčšiny jej členov i samotného dona Titusa. Z tretej výpravy sa zachránili iba niektorí. Don Titus bol chytený, spolu s donom Dermekom. Vojaci ich obkľúčili z troch strán. Podľa svedectva dona Dermeka Titus sklonil hlavu a povedal: Panna Mária, čo teraz? Nasledovali kruté výsluchy a mučenie, napokon odsúdenie na dlhé roky väzenia. To bola cesta, ktorou ho viedol Otec a na ktorej mu pomáhala jeho Matka Mária.

Učme sa dôverovať Otcovi a utiekať sa k Márii vo všetkých našich ťažkostiach a námahách. Pomocou jeho milosti je možné prekonať všetko.