V roku 1946 arcibiskupské gymnázium, kde učil don Titus, dostalo komunistického riaditeľa, ktorý zakazoval žiakom nosiť náboženské znaky a tiež dal sňať kríže z tried. Don Titus spolu s iným laickým učiteľom, profesorom Bakošom, v noci vrátili kríže do tried. Pri opätovnom snímaní krížov prof. Bakoš a don Titus protestovali a za to boli zo školy prepustení. Don Titus, podľa svedectva jeho sestry, povedal mame: «Som služobník Krista a ak ho nemám mať na svojom pracovisku, na takej škole nemám čo robiť.»

Vážme si kríž, nech je nám znakom a silou jeho prítomnosti. Nech stále slúžime jemu, nech máme neustále pred očami kríž – znak jeho lásky k nám.