Pozývame vás pripraviť sa na liturgický sviatok bl. Titusa, ktorý bude 8. januára, modlitbou deviatnika. Začína sa dnes, 30. decembra.

Pre mladých je k dispozícii samostatný text (pripravil ho don Jozef Luscoň SDB), ktorý si môžu stiahnuť ako PDF.

– – –

1. deň (30.12.): KRESŤANSKÁ RODINA

2. deň (31.12.): PÁN VOLÁ…

3. deň (1.1.): VYVOLENIE, PRÍPRAVA, ZASVÄTENIE A KŇAZSTVO

4. deň (2.1.): V SLUŽBE MLADÝM

5. deň (3.1.): PRENASLEDOVANIE CIRKVI A ZACHRAŇOVANIE POVOLANÍ

6. deň (4.1.): ZAISTENÝ, MUČENÝ A ODSÚDENÝ

7. deň (5.1.): TRINÁSŤROČNÉ KRUTÉ VÄZENIE

8. deň (6.1.): KŇAZ A SALEZIÁN AJ VO VÄZENÍ

9. deň (7.1.): NA SLOBODE BEZ SLOBODY, KRÁČAJÚC DOMOV K OTCOVI…