O zachovaní vnútornej slobody v okolnostiach, kedy je vonkajšia sloboda obmedzená, hovoril provinciál don Peter Timko na spomienku bl. Titusa Zemana.  Prihovoril sa v piatok 8. januára pri svätej omši v priamom prenose na TV Lux. Vďaka televízii vám teraz ponúkame celý záznam príhovoru a tiež jeho kompletný prepis.

Prepis príhovoru:

Drahí bratia a sestry, drahí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe. Dnešný blahoslavený Titus Zeman bol 13 rokov vo väzení. Tá skutočnosť, na ktorú sme dnes tak hákliví. Trinásť rokov bol obmedzovaný z vonkajšieho hľadiska. Ale to, že ho dnes slávime ako blahoslaveného, svedčí o tom, že zostal vnútorne slobodný, a teda že vonkajšia sloboda a vnútorná sloboda sú dve skutočnosti toho istého, tej istej reality. A práve tu si uvedomujeme, že niekto nám môže zobrať našu vonkajšiu slobodu, môžeme o ňu prísť. Ona je potrebná, ale nie je nevyhnutná na to, aby sme boli skutočne vnútorne slobodní.

Titus Zeman si zachoval svoju vnútornú slobodu, aj napriek tomu, že mu bola odňatá vonkajšia sloboda. Najviac to možno vidno práve vtedy, keď bol pred súdnym procesom posilnený Eucharistiou, ktorú slávil tajne jeho spolubrat don Štefan Sandtner a potom mu podal posvätenú konsekrovanú tú ´väzenskú´ hostiu z omrvinky chleba, a tou bol posilnený, aby sa slobodne prejavil pred súdom, pred zriadením, ktoré mu zobralo slobodu – vonkajšiu. A tam povedal slobodne, že to, z čoho je obvinený, nikdy nepovedal ale obvinenie podpísal, pretože bol mučený a donútený.

A práve táto vnútorná sloboda prichádza z Krista. Prichádza z toho posilnenia, ktoré dostal od Ježiša Krista, ktoré mu pomohlo zostať verný Kristovi, zostať vnútorne slobodný, zostať božím synom. Pretože vnútorná sloboda súvisí práve so synovstvom. Môžeme byť z vonkajšieho hľadiska obmedzení, môžu nám zobrať všeličo, ale vnútornú slobodu máme iba vtedy, ak sme spojení s Kristom. A práve blahoslavený Titus je svedkom toho, že zostal s Kristom a prejavuje sa to práve v tejto jeho vnútornej slobode.

V dnešných časoch, ako som už spomínal, sme veľmi hákliví na slobodu, a vidíme, predsa, že ľudia, aj keď z vonkajšieho hľadiska tú slobodu majú, sú často vnútorne otrokmi. Že tá vonkajšia a vnútorná sloboda sa častokrát neprekrývajú, ale môžu byť oddelené. Môže to byť tak, že človek je vonkajškovo aj vnútorne slobodný, a predsa môže byť aj tak, že navonok je síce slobodný ale vnútorne je otrok. A my v tejto situácií, ktorú práve prežívame, tiež vnímame, že sme uväznení, že sme stratili – z určitého hľadiska – takú vonkajšiu slobodu. Tú slobodu nám možno zobrala pandémia, tieto okolnosti, ktoré teraz prežívame, tie opatrenia, a predsa nemusíme byť neslobodní.

Mnohí sa možno pri tejto strate vonkajšej slobody búria, možno sa chcú nejakým spôsobom dovolávať, aby neboli obmedzovaní. Lebo tým je charakterizovaná tá vonkajšia sloboda. Ale človek, ktorý je Božím synom, ktorý je spojený s Kristom, je vnútorne slobodný aj vtedy, keď mu vonkajšia sloboda chýba. A v tomto môže byť blahoslavený Titus Zeman pre nás aj dnes veľkým povzbudením. Môžeme byt nahnevaní, môžeme byť uväznení možno v nejakom strachu, môžeme byť uväznení v chorobe, môžeme byť uväznení vo vzťahoch… Naša nesloboda alebo obmedzenie vonkajšej slobody sa môže prejaviť rôznym spôsobom. A predsa môžeme zostať slobodní.

A práve tá sloboda je potrebná pre lásku. Ako sme počuli aj v prvom čítaní. A ako sme počuli v responzóriovom žalme, tá sloboda prichádza z toho, že človeka velebí a chváli Boha v každom čase, aj vtedy keď mu je zobraná vonkajšia sloboda. „Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť.“ Don Titus Zeman v jednom spomínaní práve na tie ťažké časy vo väzení povedal: „On mi dával silu!“ Mohli by sme parafrázovať: „On mi dával slobodu.“ Prosme na príhovor blahoslaveného Titusa Zemana aj pre nás túto vnútornú slobodu, slobodu božích synov, slobodu, ktorá pramení z toho, že velebíme Pána v každom čase, že sme s ním spojení, čokoľvek sa deje a vždy ho naše ústa budú chváliť. Amen

Spracoval rhsdb