V prvú septembrovú sobotu 5. 9. 2020 sa vo Vajnoroch zišli miništranti z blízka i z ďaleka, aby urobili bodku za prázdninami. Dali si do “poriadku” dušu a oslávili 80. výročie vysviacky blahoslaveného Titusa Zemana.

Pozrite si videoreportáž Televízie Lux

“Program začal prednáškou o kňazstve, pokračoval svätou omšou a športovo zábavnými súťažami. Tie sa niesli v duchu hesla: Prekroč svoje hranice. Don Titus musel veľa krát ísť na hranice svojich síl a po ich zvládnutí sa ocitol pred novými obzormi. Podľa jeho vzoru sa aj miništranti chceli prekonávať a zvládať rôzne disciplíny. Ísť vpred, je správna výzva,” uviedol Juraj Polčic, člen prípravného výboru.

Najlepšie výkony zaznamenali Miništrantskej knihy rekordov. Podujatie sa nieslo v radostnom rodinnom duchu a nechýbalo ani agapé… Na jeho príprave sa podieľali mamičky i dievčatá z Čiernej vody zo spoločenstva exallievov dona Bosca. Prezident exallievov Róbert Mruk k akcii povedal: “Je to veľmi dobré podujatie, ktoré si získava široký okruh priaznivcov… U nás, na Čiernej vode, upiekla pre chlapcov tortu iba 15. ročná dievčina… Je pekné, že aj ona chce slúžiť iným.”

Informoval Jozef Luscoň