V deň spomienky na bl. Titusa Zemana, 8. januára, pripravila komunita ponoviciátu v Žiline krátku akadémiu na jeho počesť. Táto komunita vznikla minulé leto osamostatnením sa od ďalších dvoch žilinských saleziánskych komunít. Pri kánonickom zriadení dostala za patróna bl. Titusa. Aktuálne komunitu tvoria traja formátori a siedem ponovicov – mladých saleziánov z piatich krajín.

Akadémia sa uskutočnila po večernej svätej omši vo farskom kostole sv. Jána Bosca. Jej program uvádzal Jakub Honěk, ponovic českej provincie. Obsahom akadémie bolo videosvedectvo dona Jozefa Sobotu, viacero hudobných skladieb v podaní ponovicov, nechýbal hymnus z blahorečenia dona Titusa i čítanie zo zápiskov dona Ernesta Macáka o tom, ako priviedol Titusa k prevádzaniu spolubratov za hranice. Po spoločných modlitbách za povolania a za vytrvalosť v nich mali veriaci možnosť uctiť si relikviu bl. Titusa.

rhsdb, informoval Štefan Timko, foto Nikolaj Chirkov