Od piatku 13. decembra je súčasťou kaplnky na ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši relikvia bl. Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Relikviu priniesol a slávnostne odovzdal salezián don Jozef Luscoň pri rannej svätej omši. Po nej nasledovala beseda o živote, poslaní a odkaze Titusa Zemana pre mladých dnešnej doby. Okrem iného don Luscoň žiakom prezradil, ako môžu s obyčajných ľudí vyrásť velikáni ako don Titus.

Podvečer program vyvrcholil vo farskom Kostole svätého Mikuláša. Počas svätej omše prevzal druhú relikviu blahoslaveného saleziána pán dekan Stanislav Culka. Podujatie pokračovalo stretnutím dona Luscoňa s birmovancami, ktorých majú v Mikuláši cez 130.

„Pre mladých ľudí je spoznať svoje povolanie bytostne dôležité. Bol nám predstavený blahoslavený, ktorý za povolania obetoval život. On veľmi dobre vedel o čo ide. Preto poznať dona Titusa znamená poznať, o čo v povolaní ide. Je to vlastne úžasný Boží dar spojený aj s mnohými talentami, ktorý pomáha rozvinúť sa človeku do krásy a múdrosti. Pre obe relikvie sme zabezpečili aj krásne reliéfy, ktoré nám budú dona Titusa pripomínať,“ povedal Roman Saniga, miestny kaplán.

Informoval: Jozef Luscoň SDB