Odkaz dona Titusa sa dá zhrnúť aj do slov “Prekroč svoje hranice”. Aj o to sa snažilo vyše 40 žiakov siedmeho ročníka CZŠ Angely Merici z Trnavy.

Na púť k hrobu blahoslaveného dona Titusa Zemana vo Vajnoroch prišli 27. novembra. Program bol jednoduchý: prednáška o blahoslavenom Titusovi Zemanovi, ktorú pre žiakov pripravil don Jozef Luscoň, svätá omša, obed a po ňom návšteva pamätných miest súvisiacich s blahoslaveným. Stretnutie ukončili na cintoríne, pri hrobe, kde bol don Titus pochovaný.

„Z našej školy sem chodíme už pravidelne. Robíme to radi, pretože mladí sa veľa dozvedia o vynikajúcom kňazovi saleziánovi donovi Titusovi, zamyslia sa nad svojím krstom, nad svojou životnou cestou i povolaním a dozvedia sa aj to, čo má v živote skutočný význam,“ povedala o púti katechétka, rehoľná sestra Katka Tóthová, ktorá mladých sprevádzala.

„Prednášajúci nám zanechal dve úlohy: podľa vzoru dona Titusa treba robiť dobro, kde sa len dá a zistiť, aký dar som dostal v krste. Nad tým som sa ešte nikdy nezamyslel. Musím to zistiť,” dodal na závar jeden zo študentov.

Informoval: Jozef Luscoň SDB