V dňoch 19. až 21. júla sa vo farnosti Priechod pri Banskej Bystrici uskutočnila duchovná obnova spojená s odovzdaním relikvie bl. Titusa Zemana. Obnova sa konala pri príležitosti 50. výročia výstavby chrámu Sedembolestnej Panny Márie v Priechode.

„Celý program viedol salezián don Jozef Luscoň. Duchovná časť programu pozostávala z poklony pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou, svätých omší i z príhovorov, ktorými sa ako niť tiahli myšlienky na dona Titusa Zemana, na jeho vzťah k Eucharistii, Panne Márii, mládeži, povolaniu i k hlavnému odkazu dona Zemana: všímať si mladých ľudí, ich povolanie a nebáť sa obetovať za nich a za dobro Cirkvi,“ opísal priebeh obnovy miestny pán farár Marek Iskra.

Do programu boli zapojené aj videoprojekcie o živote dona Titusa, ako aj stretnutie s miništrantmi a mládežou pri zábavno-súťažných aktivitách na štýl Guinessovej knihy rekordov s názvom „Hej ty, prekonáš hranicu?“. Pre deti a dospelých bola pripravená opekačka na farskom dvore.

Relikvia bl. Titusa Zemana bola umiestnená pred obrazom, ktorý znázorňuje dona Titusa ako drží v rukách doklady kňazov, ktorým jeho obeta pomohla k vysviacke.

Informoval Jozef Luscoň SDB