Vyše 20 talianskych mladých z Družiny Dominika Savia zo saleziánskeho oratória v Macerate prišlo v auguste na Slovensko na zaujímavý program. Skupinu viedli dvaja saleziáni don Flaviano D’Ercoli a don Salvatore Policino, tiež Slávka Brigantová a štyria talianski animátori. Privítala ich skupinka mladých a don Martin Josko v saleziánskom dome na Mamateyovej. Spoločne sa ponorili do reality totalitného režimu, zápasu o slobodu a reflektovali nad tým, kedy je vlastne človek slobodný, čo ku slobode potrebuje.

Mladí sa oboznámili s príkoriami kresťanského života počas komunizmu a s fungovaním podzemnej cirkvi. V pondelok 19. augusta navštívili Vajnory, kde ich sprevádzal výkladom a zábavnými aktivitami don Jozef Luscoň. Uctili si relikviu blahoslaveného dona Titusa a slávili Eucharistiu. Vďaka svedectvu Filipa Vagača, člena hlavného výboru študentského hnutia v roku 1989, mali možnosť nahliadnuť do života mladých počas totality.

Slávka Brigantová sa k akcii vyjadrila takto: „Priviedli sme talianskych mladých na Slovensko, aby sme spoločne, aj so slovenskými mladými, uvažovali nad tým, čo je to sloboda, aký je jej plný význam. Spoločnosť dnes nás presviedča, že budeme slobodní vtedy, keď si budeme môcť vybrať z mnohých možností, keď sa budeme môcť vyjadriť, keď budeme môcť cestovať a študovať podľa záujmu, keď budeme rozprávať mnohými jazykmi a keď nás nebudú limitovať obmedzené finančné zdroje. Objavili sme, že tieto slobody pre nás snívali aj naši rodičia a starí rodičia ubolení vojnou či totalitným režimom. My dnes sa však musíme naučiť pozerať ďalej! Keď sme úprimní, priznáme si, že tieto “slobody” nám nestačia. Don Titus bol slobodný riskovať svoj život, prekračovať hranice práve preto, že objavil, že je synom Otca, ktorý ho miluje až tak, že dáva svojho jednorodeného Syna. Podobne aj mladí študenti, ktorí sa roky tajne stretávali, aby sa povzbudzovali v raste vo viere – vo vedomí, že Kristus nám získal život s Otcom v plnosti, život lásky, ktorý nekončí. V tom tkvelo tajomstvo odvahy dona Titusa aj mladých študentov, v hlbokom stretnutí s takýmto Otcom pochopili, že “aj my sme povinní dávať život za bratov”. Túto slobodu túžili odovzdať aj ďalším generiáciám.“

Jeden z účastníkov povedal: „Prekvapilo ma, akú dôležitú úlohu zohrali mladí kresťania pri páde komunizmu. Boli ako my, no tie dni ich našli pripravených nasadiť sa, keď sa im Štátna bezpečnosť vyhrážala, rozhodli sa vyjsť znova do ulíc a aj položiť život za pravdu, aby ďalšie generácie nemuseli vyrastať v klamstve. My dnes nepoznáme túto cenu slobody, zabudli sme, koľko za nás oni zaplatili…“ O tom hovoril aj Filip Vagač : „Zápas dnešného mladého človeka o slobodu je omnoho náročnejší, …my sme po štyridsiatich rokoch púšte našli vieru, dnes máme tridsať rokov po revolúcii a neviem, modlím sa, aby sme si nejaké semienko viery zachovali aj o desať rokov.“

Talianski mladí sa rýchle cítili ako doma už v Bratislave, čomu v nemalej miere prispeli aj siedmi mladí Slováci, ktorí im veľmi štedro ponúkli svoje kamarátstvo a vo viacerých momentoch ich sprevádzali. Týmto patrí veľká vďaka Sime, Linde, Brunovi, Dominikovi, Miške, Timovi a Kike, „ktorí hoci nás nepoznali, dali na bok svoje plány, aby boli s nami. To svedčí o niečom veľmi peknom, čo nie je ľahké nájsť v našom svete“ vyzdvihol v záverečnom večernom slovku don Flaviano.

„Nadšenie a radosť mladých tínedžerov bolo možné vážiť na tony, keď sa vrátili po troch dňoch rozpŕchnutí po šiestich kútoch saleziánskeho Slovenska, aby sa dotkli života mladých a zapojili do táborov stredísk,“ potvrdila Federica, jedna z animátoriek talianskej skupiny.

Mladí jeden po druhom opakovali, že sa cítili prijatí ako u svojich aj napriek tomu, že vstúpili do sveta, ktorý nepoznali. Sedemnásťročný David to zhodnotil takto: „Pred letom som sa vrátil zo študijného pobytu v Arizone, ale v Námestove som zažil za dva-a-pol dňa niečo také výnimočné a silné, čo som nezažil za päť mesiacov v USA. Do Námestova sa chcem jedného dňa vrátiť.“ Týmto patrí veľká vďaka saleziánskym komunitám a mladým z Námestova, Banskej Bystrice, Bardejova, Prešova a Miletičky, ktoré prijali týchto mladých ako svojich mladých a zasiali tak semienka, ktoré veríme, prinesú jeden deň úrodu či na Slovensku či v Taliansku.

Púť za slobodou stredoškolákov z Družiny sv. Dominika Savia sa zavŕšila v Levoči na Mariánskej hore. Tu, tak ako starí Levočania, či neskôr kresťania počas komunizmu ale aj dnes, nachádzali posilu, ochranu a útechu. Aj táto výprava zverila svoje mladé kroky na ceste za slobodou pod ochranný plášť Panny Márie. Ona nás môže naučiť niečo podstatné o skutočnej slobode. A ako vyzdvihol kazateľ „vráťme ju ako model ženskej krásy, je to výnimočná úloha vás dievčat“.

„Veríme, že projekt bude pokračovať aj v budúcnosti. Mladých je potrebné naďalej sprevádzať v uvažovaní o slobode. Vy Slováci nás môžete učiť z nedávnej histórie, koľko stojí sloboda, náboženská sloboda. My vám zas môžeme ukázať, že sloboda, ktorú ponúka svet, za ktorou ste sa aj vy rozbehli po totalite nestačí, je to klamstvo! Budúce leto vás hostíme my v Taliansku,“ vyhlásil direktor komunity don Flaviano na záver podujatia.

Informovala sb, spracoval rhsdb