V sobotu 11. mája sme sa zúčastnili púte do Vajnor. Naše kroky smerovali k donovi Titusovi Zemanovi, mučeníkovi za duchovné povolania.

Či už sme išli peši, na bicykli, aute či autobusom, bol náš zámer ten istý – odovzdať naše rozhodnutie o povolaní, či už ho žijeme alebo sa preň rozhodujeme. Týmto významným dňom nás sprevádzali slová svätého Otca Františka počas modlitby svätého ruženca, ale aj myšlienky dona Jozefa Luscoňa, ktorý nám približil život dona Titusa a tiež, ako sa aj my môžeme dostať bližšie k rozlíšeniu nášho povolania. Tiež nás podporil v tom, že povolanie, ktoré sme si vybrali je to správne.

Všetci sme sa tešili najmä na moment, kedy si uctíme relikviu dona Titusa a tak mu odovzdáme všetko, s čím sme na púť prišli. Radosť, ktorá skutočne vyžarovala z každého kto si úprimne otvoril srdce, a rodinná atmosféra, ktorá nás sprevádzala celou púťou, opäť podčiarkli silu spoločenstva, a tak sme opäť vytvorili o niečo silnejšie spoločenstvo.

zdroj: kopanka.sk / Soňa Zelenayová