(Ludanice, 17. mája 2019) – V pondelok 6. mája sa veriaci z Ludaníc a okolia vydali na púť po stopách blahoslaveného saleziána.

Ich prvá zastávka bola vo Vajnoroch. Tu, v rodisku Titusa Zemana, mali svätú omšu, ktorú celebroval don Jozef Luscoň. Po nej nasledovala prednáška a beseda o odkaze dona Titusa pre dnešné časy.

“U nás vo farnosti máme dona Titusa Zemana vo veľkej úcte. Pravidelne sa modlíme za kňazov i za nové kňazské povolania. Ba v seminári máme aj bohoslovca. Veľmi túžime mať relikviu nášho blahoslaveného v našej farnosti a veríme, že slávnosť, kedy nás don Titus navštívi aj takýmto spôsobom, bude čoskoro,” povedala spoluorganizátorka púte pani Marta Nedelková.

Pútnici pokračovali do Šaštína, kde don Zeman študoval a upevnil si svoje povolanie.

Informoval: JL