Košické saleziánske stredisko na Troch hôrkach sa už tiež môže pýšiť relikviou blahoslaveného Titusa Zemana.

Od nedele 24. marca 2019 sa pridalo k strediskám na Slovensku, kde je relikvia vystavená k verejnej úcte.

Odhalenie relikviára sa odohralo počas nedeľnej rodinnej svätej omše. Pri slávnosti zaznela hymna z blahorečenia dona Titusa v podaní miestneho mládežníckeho zboru. Relikviár v tvare plameňa zhotovila Ing. Zuzana Bobrovská, sklenárka, ktorá stvárnila aj výzdobu okolo bohostánku v miestnej kaplnke Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Symbol Božej lásky, ktorá rozpaľovala srdce dona Titusa a viedla ho jeho životom v odvahe aj život položiť za záchranu duchovných povolaní, je hlavným symbolom relikviáru, no nie jediným. Relikviár pripomína aj kvapku krvi, ktorá je znakom mučeníctva prvého slovenského blahoslaveného saleziána kňaza. Relikviár napokon pripomína aj gitaru a dona Titusa ako nástroj v Božích rukách.

Celý relikviár je ladený v červenej a zlatej farbe: červená ako farba mučeníctva, krvi a Ducha Svätého, a zlatá ako farba Božej slávy, žiariacej z darovaného života.

Informovala Katka Rendošová, foto Bohuslav Levko SDB