(Vatikán 14. marca 2019) – Štátny sekretariát Svätej Stolice vydal oficiálny pamätný dokument, Apoštolské breve, o blahorečení dona Titusa Zemana.

Generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni ho obdržal 26. februára. Dokument podpísal štátny sekretár Svätej Stolice kardinál Pietro Parolin a nesie päčať Svätého Otca Františka (odtlačok rybárskeho prsteňa).

Hlavný predstavený saleziánov Ángel Fernández Artime drží v rukách Apoštolské breve o blahorečení Titusa Zemana.

Apoštolské breve v texte prináša krátky biografický náčrt nového blahoslaveného mučeníka, krátke zhrnutie procesu blahorečenia, zmieňuje sa o dátume slávenia liturgickej spomienky a tiež potvrdzuje uskutočnenie samotného blahorečenia 30. septembra 2017 v Bratislave, kde ako pápežský legát prišiel kardinál Angelo Amato SDB.

Apoštolské breve je vždy publikované v oficiálnom vestníku Svätej Stolice Acta Apostolicae Sedis a je teda aj právnym dokumentom o ukončení celého procesu blahorečenia vrátane samotnej slávnosti beatifikácie. Dokument sa uchováva v archíve generálnej postulatúry Saleziánskej spoločnosti.

Pečať Svätého Otca a podpis štátneho sekretára Svätej Stolice na Apoštolskom breve.

ANS, rhsdb