Známe pútnické miesto v Rajeckej Lesnej sa môže okrem Slovenského betlehema popýšiť už aj relikviou blahoslaveného Titusa Zemana.

Od 17. februára si ho veriaci môžu uctiť aj v tamojšej Bazilike Narodenia Panny Márie.

Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej

Slávnostná udalosť odovzdania relikvie sa odohrala počas svätej omše za účasti veľkého počtu veriacich i detí. Salezián don Jozef Luscoň, ktorý prišiel relikviu odovzdať, počas homílie zvýraznil, ako vyrastajú velikáni, ako don Titus. Poukázal aj na to, ako sa nachádzajú blahoslavenstvá v živote nášho blahoslaveného.

“Sme veľmi radi, že aj na tomto mieste bude don Titus Zeman a bude nám pomáhať pri výchove našej mládeže a pri vzbudení nových duchovných povolaní. Tu, za kostolom, je pochovaný salezián don Martin Mazák a v Rajeckej Lesnej je aj jeho rodný dom. Pevne veríme, že mu v ňom zhotovíme pamätnú izbu. Tak nech sa obidvaja za nás prihovárajú u Panny Márie, ktorá je Matkou všetkých duchovných povolaní,” povedal miestny duchovný otec Ján Rusnák.

Relikvie svätých a blahoslavených v Bazilike Narodenia Panny Márie

Hrob rodáka saleziána Martina Mazáka, na cintoríne vedľa baziliky

Informoval Jozef Luscoň