V deň liturgickej spomienky na bl. Titusa Zemana, 8. januára, kedy pripadlo tiež 50. výročie jeho narodenia pre nebo, si aj komunita saleziánov v Humennom uctila tohto mučeníka za duchovné povolania.

V kaplnke pripravili malú slávnosť: pri svätej omši odhalili a požehnali relikviár a reliéf bl. Titusa. Takto bude jeho relikvia natrvalo umiestnená k úcte veriacich a najmä mladých, ktorí prichádzajú do tohto saleziánskeho domu. Práve mladí oživili slávnosť hudbou a spevom.

Informoval Peter Veselský SDB, direktor komunity