(Brezová pod Bradlom 25. januára 2019) – Mesto Brezová pod Bradlom už tiež má relikviu bl. Titusa.

Viaceré osobnosti spojené so životom Slovenska tam majú svoje pamätníky. A tak na vigíliu Krista Kráľa, 24. novembra 2018, aj pre katolíckych veriacich nenápadne pribudla osobnosť – blahoslavený Titus Zeman. Miestny farár Ján Kliment s veriacimi skrášlili svoj farský Kostol Najsvätejšej Trojice aj novým mobiliárom v presbytériu. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský pri požehnaní mobiliáru vložil do kamennej platne oltára relikviu mučeníka blahoslaveného Titusa Zemana.

Arcibiskup Stanislav Zvolenský požehnáva nový oltár.

„Keď sme sa rozhodovali, akú relikviu chceme mať v novom oltári, moji farníci v minireferende vybrali práve bl. Titusa Zemana. Bolo to v čase jeho blahorečenia, na ktorom sme sa ako farnosť zúčastnili. Myslím, že jeho prítomnosť prostredníctvom relikvie môže byť povzbudením pre brezovských katolíkov, aby sa nehanbili za svoju vieru a príslušnosť k menšinovej konfesii. A tiež je to podnet pre mňa modliť sa za nové duchovné povolania a robiť pastoráciu povolaní,“ vyjadril miestny farár Ján Kliment.

Autorom nového mobiliára v brezovskom katolíckom kostole je Ing. arch. Klement Trizuljak.

Na liturgickú spomienku bl. Titusa, 8. januára, tak už mohli aj v tejto farnosti slávnostnejším spôsobom uctiť si bl. Titusa. Jeho relikvia je vložená v kamennej doske oltára tak, aby bolo možné ju pre účel uctenia vybrať.

„Úprimne ďakujem saleziánskej rodine na Slovensku za vzácny dar relikvie pre našu farskú rodinu. Chceme nasledovať bl. Titusa v jeho pripravenosti prinášať obete pre nebeské kráľovstvo, keď to bude situácia vyžadovať, aj v jeho nebojácnom vyznávaní viery. A chceme sa modliť za nové povolania, lebo Pán ich môže vzbudiť aj v prostredí, kde by to človek nečakal,“ doplnil Ján Kliment.

Veriaci si pri slávnosti aj osobne uctili relikviu bl. Titusa Zemana.

rhsdb, foto Radoslav Ožvoldík