(Trnava, 4. decembra 2018) – Predposledný novembrový deň sa siedmaci zo Základnej školy Angely Merici v Trnave zúčastnili púte k relikviám blahoslaveného Titusa Zemana.

Štyridsať žiakov začalo svoje putovanie v Trnave u krížových sestier, kde sa od rehoľníčok dozvedeli o Zdenke Schelingovej i o tom, ako jej “prípad” súvisel s donom Titusom a saleziánmi. Vo Vajnoroch spoločne slávili svätú omšu, po ktorej ich čakala interaktívna prednáška saleziána dona Jozefa Luscoňa o tom, ako bl. Titus dospel k tomu, že bol ochotný obetovať sa za mladých spolubratov, aby sa stali kňazmi.

“Veľmi nás tešilo, že to bolo zábavno-súťažnou formou a študenti mohli za vedomosti dostať pekné ceny. Na našej škole máme cez 500 žiakov a istotne prídeme aj s druhými. Toto bol len začiatok,” povedala sestra Katarína.

Medzi žiakmi boli aj mnohí miništranti, ktorí v Titusovi Zemanovi vidia veľký vzor, pretože miništroval viac ako dvadsať rokov.

Informoval: Jozef Luscoň