(Oravská Polhora, 13. novembra 2018) – Veriaci z Oravskej Polhory požiadali saleziánov o relikviu blahoslaveného dona Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Jej slávnostné odovzdanie spojili s duchovnou obnovou miestnych miništrantov.

Rázovitá goralská obec, ktorá sa rozprestiera pod Babou horou sa môže popýšiť až pätnástimi kňazskými povolaniami a veriaci dúfajú, že to nie je konečný počet. Začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia tu pôsobil aj salezián Jozef Čakánek, veľký priaznivec miništrantov, ktorých aktuálny počet sa blíži až k číslu sto.

A práve tí mali 30. októbra duchovnú obnovu. Pán kaplán Vladimír Malec sa k programu vyjadril takto: „Na obnovu sme pozvali dona Jozefa Luscoňa, ktorý je rodák z vedľajšej obce Sihelné. Naši miništranti sa rozdelili do dvoch skupín – mladší a starší. S jednými bol program doobeda a s druhými poobede. Okrem prednášok don Luscoň priniesol mladým aj rôzne súťaže, hry, testy. Nakoniec sme to všetko zavŕšili svätou omšou, na ktorej nám bola odovzdaná relikvia dona Titusa Zemana.“

Informoval: Jozef Luscoň