(Ružomberok, 10. júla 2018) – Na Cirkevnú školu sv. Vincenta v Ružomberku, ktorej zriaďovateľom je Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky, zavítal 25. júna salezián don Jozef Luscoň. Zaujímavým spôsobom priblížil mladým ľuďom svätosť a na blahoslavenom donovi Titusovi Zemanovi ukázal, ako sa dá aj dosiahnuť.

„Vďaka Bohu, na Slovensku nie je čas mučeníctva, nemusíme dosvedčiť vieru v Ježiša svojou krvou… Ale mučeníctvo sa dá žiť naraz alebo postupne, keď premáhame naše zlé sklony. Každý z nás musí s niečím zápasiť, niečo v sebe nepekné odstraňovať, aby cez nás žiaril Boh. A to je mučeníctvo, povedzme po kvapkách,“ povedal študentom don Luscoň.

Pomocou rôznych rekvizít potom mladým ukázal, akú taktiku má na nás pripravený zlý duch a ako spútava našu slobodu. „Aj na dona Titusa mal viacero pascí, ale nakoniec skončilo všetko dobre, pretože každý človek má v sebe dosť síl, aby s pomocou Pána Ježiša vyhral nad každým pokušením,“ povzbudil svojich poslucháčov.

Bohatý literárny materiál o donovi Zemanovi, ktorý prednášajúci priniesol istotne pomôže mladým spoznať ďalšie jeho vlastnosti a prežiť s ním krásne prázdniny.

Informovala: sestra Karmel