(Likava, 20. júna 2018) – Mať v úcte relikvie blahoslaveného Titusa Zemana chceli mať aj v Likave, v obci neďaleko Krupinej. Tam ju priniesol 3. júna salezián don Jozef Luscoň a za prítomnosti hojného počtu domácich veriacich i pútnikov z okolia ju odovzdal správcovi farnosti vdp. Jozefovi Krausovi.

„Farnosť Likava patrí počtom obyvateľov k menším, ale je výnimočná tým, že je centrom úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu na Slovensku. Už vyše 300 rokov je tu Bratstvo Božského Srdca Ježišovho a v súčasnosti máme vyše 62 tisíc členov roztrúsených po celom Slovensku,“ predstavil svoju farnosť jej správca. Odovzdanie relikvie prebehlo po deviatniku, na Slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Kazateľ zvýraznil, že aj Titus Zeman po prepustení z väzenia slúžieval sväté omše na oltári Božského srdca vo Vajnoroch. Pre dona Titusa bolo Ježišove srdce zdrojom lásky a posily, ktorú od neho načerpával a druhým dával.

Oltár Božského srdca vo Vajnoroch

Informoval: vdp. Jozef Kraus