(Strážske, 4. mája 2018) – V stredu 25. apríla sa vo farnosti v Strážske konala netradičná detská svätá omša. O svätosti a živote blahoslaveného Titusa Zemana prišiel veriacim porozprávať salezián don Jozef Luscoň.Deti, ktoré správne odpovedali na jeho zvedavé otázky počas príhovoru, si odniesli domov aj malé darčeky.

Čas po svätej omši patril prednáške o blahoslavenom mučeníkovi za duchovné povolania. Don Luscoň predstavil jeho život od narodenia cez školské roky, prípravu na povolanie, ťažké časy počas totality až po odchod do večnosti. Nechýbalo ani niekoľko slov o blahorečení a celom procese, ktorý mu predchádzal.

Rozprávanie dokresľovalo množstvo fotografií zo života dona Titusa. Slová saleziánskeho hosťa doplnilo niekoľko farníkov, ktorí sa podelili o svoje osobné či sprostredkované spomienky z čias totality. “Donovi Luscoňovi patrí vďaka za prijatie pozvania, predstavenie blahoslaveného dona Titusa Zemana i množstvo “drobností”, ktoré nám doniesol, čo zaznelo aj v záverečných slovách miestnych duchovných otcov,” dodáva účastníčka.

Informovala: Eva Miklošová