(Žilina, 16. apríla 2018) – Zaujímavé stretnutie o donovi Titusovi sa uskutočnilo v marci na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Žiline. Študenti gymnázia sa zoskupili do dvoch skupín a postupne sa dozvedeli o hrdinských vlastnostiach tohto blahoslaveného saleziána.

Súčasťou programu bola aj svätá omša, ktorú prednášateľ don Jozef Luscoň koncelebroval s donom Marošom Drahošom, saleziánom ktorý pôsobí v Žilinskom oratóriu a zároveň aj na spomenutom gymnáziu.

“Z našej školy pochádza veľa duchovných povolaní – pre diecézy, mužské i ženské rehoľné rády a táto prednáška môže pomôcť ďalším mladým ľuďom správne sa rozhodnúť a nájsť cestu v živote, ktorú im pripravil Pán,” povedala riaditeľka školy Mgr. Lucia Kajanová (sestra Damiána).

Informoval: Jozef Luscoň SDB