(Bratislava 18. apríla 2018) – V rámci týždňa modlitieb za duchovné povolania pripravili Saleziáni dona Bosca materiál – Vigília pred nedeľou Dobrého Pastiera. Ide o meditácie a modlitby za duchovné povolania s blahoslaveným Titusom Zemanom. Autormi meditácií sú ThLic. Pavol Grach SDB a ThLic. Marián Valábek SDB. Materiál obshuje texty Svätého Písma, meditácie i prosby. Jeho súčasťou sú aj modlitby súvisiace s vyložením a s požehnaním Najsvätejšou sviatosťou.

Vďaka blahorečeniu mučeníka za duchovné povolania minulý rok je tu príležitosť modliť sa spolu s ním (podľa možnosti vystaviť k úcte aj jeho relikviu), uvažovať nad jeho obetou a prosiť ho za orodovanie.

Texty môžu byť použité vo farnostiach ako aj v rehoľných komunitách, celé, alebo len niektoré vybraté časti.

Materiál vo formáte PDF je možné stiahnuť na webovej stránke.

rhsdb