(Žilina, 26. marca 2018) – Piata pôstna nedeľa na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline patrí už tradične rodičom žiakov tejto školy. Majú možnosť zúčastniť sa duchovných cvičení, lepšie sa spoznať a obohatiť. Jedným z cieľov tejto akcie je i možnosť vzájomného spoznania sa rodičov a saleziánov pôsobiacich na škole.

Tento rok sa duchovných cvičení zúčastnilo 28 rodičov. “Témou duchovných cvičení bolo Božie kráľovstvo v mojom živote, Božie kráľovstvo v Titusovi Zemanovi a Božie kráľovstvo v nás,” uviedol kazateľ don Jozef Luscoň SDB. “V etapách života Titusa Zemana sme odhaľovali jednotlivé čnosti a Božie kráľovstvo. Všímali sme si ako sa rozvíjalo, ako obstálo vo väznici v tých najťažších chvíľach jeho života. Božie kráľovstvo je úžasný dar, v ktorom vládne Boh, má svoje zákonitosti a tie sme sa snažili objaviť v živote našich žiakov,” dodal.

Rodičom boli počas troch víkendových dní k dispozícii priestory internátu, spoločenské priestory saleziánov i saleziáni samotní. Modlitbou, prednáškami i dobrou spoveďou mali možnosť pripraviť sa na blížiace sa veľkonočné sviatky.

Medzi silné zážitky patrila i krížová cesta Titusa Zemana za duchovné povolania, ktorú ponúkol Igor Pecha SDB, riaditeľ školy. Tá sa konala na hore Butkov, cestou ku Skalnému sanktuáriu Božieho Milosrdenstva, jednému z najmladších pútnických miest Slovenska. Nachádza sa pri obci Ladce na Považí.

Podľa katechétu školy dona Jozefa Sarneckého SDB je pre duchovné cvičenia charakteristická rodinná atmosféra. Niektorí rodičia opätovne prichádzajú, aj keď ich deti už štúdium na škole úspešne ukončili. “Priťahuje nás sem dobré spoločenstvo a nadobudnuté vzťahy s ostatnými,” odpovedajú jednoducho rodičia.

Zdroj: www.sos.sdb.sk