(Bratislava/Vajnory, 14. marca 2018) – Púť slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova do Vajnor sa konala 19. februára. Verbisti prosili bl. Titusa o príhovor k nebeskému Otcovi za nové povolania a tiež o požehnanie pre členov provincie.

Samotná púť začala o 10:00 svätou omšou, ktorú celebroval páter provinciál Pavol Kruták. Slávnostným kazateľom bol rektor Misijného domu v Bratislave páter Johny George Ambattu.
Po svätej omši nasledovala moderovaná adorácia za povolania, na ktorej si verbisti obnovili svoje zasvätenie prostredníctvom modlitby zakladateľa ich rehoľe, svätého Arnolda Janssena. Púť zakončili v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Petržalke bratským posedením.

Zdroj: www.mladymisionar.sk