Relikvia prvého stupňa blahoslaveného Titusa Zemana je od nedele 25.februára 2018 aj vo farnosti sv. Jána Krstiteľa v Kráľovej pri Senci. Do farnosti ju z Ríma osobne priniesol vicepostulátor procesu blahorečenia don Jozef Slivoň.

Na oboch svätých omšiach za hojnej účasti veriacich, nielen priamo z Kráľovej, ale aj z okolitých farností (Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji, Hrubý Šúr, Senec ) don Jozef Slivoň s relikviou každého veriaceho osobitne požehnal. V homílii zdôraznil, že blahoslavený Titus Zeman je patrónom povolaní – kňazských, rehoľných a zasväteného života. Je zároveň patrónom povolaní do sviatostného manželstva a kresťanskej rodiny. Aj preto si relikviu želal mať v kostole miestny duchovný otec Tomáš Kuľka. Spolu s donom Slivoňom koncelebroval pri svätých omšiach.

Slávnostný ráz tejto nevšednej udalosti umocnila aj prítomnosť netere blahoslaveného Titusa Zemana, Daniely Sásikovej.

Informovala: Katarína Smiešková