V piatok 12. januára 2018 sa v saleziánskom stredisku v Novej Dubnici konal mládežnícky večer v znamení blahoslaveného dona Titusa Zemana. Stretnutie zahájili krátkym dokumentom o Titusovi Zemanovi. Večer sa niesol v športovom duchu. Saleziáni pre mladých pripravili stolnotenisový turnaj. Súťažilo sa v troch kategóriách: chlapci, dievčatá a zmiešané družstvá. Atmosféru celého večera dopĺňala hymna z blahorečenia Titusa Zemana v Bratislave.

Počas turnaja sa všetci navzájom povzbudzovali a vytvorili si veľa nových spoločných zážitkov. Na víťazov čakala malá spomienka na Titusa Zemana a sladká odmena. Víťazi boli takí štedrí, že sa o svoju odmenu podelili aj s ostatnými účastníkmi.

Text a foto: Natália Molnárová