(Bratislava, 20. februára 2018) – Viac ako päťdesiat miništrantov z Nitry a okolia si urobilo 8. februára púť k donovi Titusovi do Vajnor. Sprevádzal ich školský duchovný Peter Šabo a tiež dve rehoľné sestry zo spoločenstva Rodiny Panny Márie.

Prihovoril sa im don Jozef Luscoň SDB, ktorý výklad popretkával rôznymi otázkami aj súťažou. Miništrantov oslovila návšteva miest, ktoré súvisia so životom dona Titusa. Zvonku si obzreli jeho rodný dom i miesto, kde malý Titus videl vracajúcu sa púť zo Šaštína, po ktorej bol zázračne uzdravený. Navštívili vajnorský cintorín a potom sa presunuli do saleziánskeho oratória na Miletičovej ulici.

„Aj toto bolo šťastné riešenie, pretože miništranti si tu s nadšením zašportovali, zmerali sily a vôbec, videli zariadenie, v ktorom sa Titus cítil ako ryba vo vode. Titus ho navštevoval v Šaštíne a tu, na Miletičovej ulici dokonca robil asistenta. Teda pripravoval mladým program. Unavení, ale šťastní sme sa nakoniec vrátili domov. Všetkým vďaka za pekný program,“ odkazuje don Luscoň.

Informoval vdp. Peter Šabo