Fotografický archív Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia obsahuje niekoľko tisíc fotografií od prvých čias pôsobenia saleziánov na Slovensku. Dnes z neho ponúkame pohľady na chlapca Titusa Zemana od jeho detstva až po vstup do saleziánskeho noviciátu v roku 1931. Fotky prezrádzajú jeho veselú povahu.

Budúci mučeník s budúcim biskupom

Chlapček Titus v rodnej farnosti s kvetmi v ruke (spodný rad, prvý zľava) v skupine ďalších chlapcov a dievčat, zrejme vrstovníkov, spolu s ich duchovným otcom dp. Michalom Buzalkom, ktorý pôsobil vo Vajnoroch v rokoch 1915 – 1923.

 

Prvý rok v Šaštíne

Malý 12-ročný Titus (kľačiaci chlapec v strede naľavo) nastúpil v roku 1927 do saleziánskej školy v Šaštíne, do druhého ročníka gymnázia. Prvý ročník absolvoval v Bratislave na Grösslingovej. V Šaštíne ich bolo spolu 77. Z roku 1928 sa zachovala fotografia z výletu do šaštínskych lesov. Okrem toho sa v tom roku fotografovali ešte dvakrát, a to všetci spolu. Na fotografiách vidieť, že malý Titus sa zvykol česať dohora a dozadu.

 

Národný zvon a blahoslavený don Bosco

Počas tretieho ročníka gymnázia zažil Titus (najvyšší rad, siedmy zľava) v Šaštíne veľké veci. Národný zvon prišiel 28. októbra posvätiť biskup Dr. Pavol Jantausch a prítomných boloasi 60-tisíc pútnikov. Toľko ľudí pohromade Titus asi ešte nikdy nevidel. Druhá veľká vec bola, že v posledný májový deň roku 1929 bol v Ríme don Bosco vyhlásený za blahoslaveného. Aj v Šaštíne to patrične oslávili. Titus sa tam cítil už ako doma, čo vidieť aj na jeho veselom výraze na fotografii z výletu deň pred Štedrým dňom 1928.

 

Kamaráti zo Šaštína

Aj v roku 1929 boli chovanci zo Šaštína so svojimi saleziánmi na výlete. Na spoločnej fotografii možno pekne rozoznať troch budúcich saleziánov, silných spojencov – Titus (nižší chlapec stojaci približne piaty sprava), Andrej Dermek a Štefan Sandtner. V tom roku saleziáni oslávili päť rokov prítomnosti v Šaštíne (8. septembra) a v predvečer výročia sa fotografovali s Mons. Nečesálkom, ktorý bol ich veľkým dobrodincom.

 

Titus nastupuje cestu saleziána

V júni 1931 si Titus  vykonal v Kláštore pod Znievom skúšky po 5. ročníku gymnázia a začal saleziánsky noviciát vo Svätom Beňadiku (druhý rad, štvrtý naľavo od obrazu dona Bosca). Počas tohto roka sa tam konali aj duchovné cvičenia a tiež sa zrodila veľká fotografia beňadických miništrantov spolu s novicmi (Titus v štvrtom rade odspodu, piaty sprava).

rhsdb

Článok bol uverejnený v časopise Don Bosco dnes v čísle máj-jún 2017.