(Bratislava 9. januára 2018) – Slovensko oslávilo prvý raz sviatok blahoslaveného Titusa Zemana. V kostoloch a kaplnkách saleziánskych stredísk, v rodisku dona Titusa vo Vajnoroch, ale i v mnohých iných kostoloch slávili v pondelok 8. januára svätú omšu ku cti nového slovenského blahoslaveného.

Vo Vajnoroch sa na svätú omšu zišlo množstvo domácich veriacich – niektorí v tradičných krojoch – ale aj pútnici a rehoľníci, ktorí sa prišli modliť k relikviám blahoslaveného Titusa. Eucharistii predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, spolu s ním koncelebroval provinciál saleziánov don Jozef Ižold, pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko a ďalších asi pätnásť kňazov. S príbuznými dona Titusa bol na svätej omši prítomný aj starosta mestskej časti Vajnory.

Vo svojom príhovore Mons. Zvolenský začal obrazom o prameni vody. „Boží Duch Svätý je často prirovnávaný k vode. A všetci, čo žijú z Božieho Ducha Svätého uhášajú smäd svojho srdca. Každý z tých, ktorí sú blahoslavení a svätí, stávajú sa zdrojom na uhasenie duchovného smädu.“ Hovoriac o pripodobnení sa Titusa Ježišovi Kristovi, bratislavský arcibiskup zdôraznil „rozmer vnútorného pokoja, vyžarovania prajnosti, dobroty a lásky a vnútorného odpustenia aj napriek tomu, že znášal veľké utrpenie.“

Na konci bohoslužby Mons. Stanislav Zvolenský udelil prítomným požehnanie s relikviou blahoslaveného Titusa.

V Trnave, kde don Titus pôsobil ako profesor chémie na biskupskom gymnáziu, mu ako novému blahoslavenému spätému s týmto mestom zasvätili 30. novembra ako prví na svete kaplnku – a to práve v budove, kde sídli dnes Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v pondelok 8. januára napoludnie slávil v tejto kaplnke svätú omšu spolu s viacerými kňazmi.

rhsdb
foto: Terézia Liptáková