(Trnava, 6. decembre 2017) – Dňa 30. 11. sa v budove Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha a Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury v Trnave konalo slávnostné požehnanie nových priestorov týchto cirkevných škôl a školskej kaplnky blahoslaveného Titusa Zemana. Slávnosť začala svätou omšou. Prítomní boli dvaja arcibiskupi, monsignori z kúrie, okolo tridsať kňazov, zástupcovia Ministerstva školstva, mesta Trnava, VÚC, množstvo riaditeľov spriaznených škôl, veľa učiteľov a mládeže.

Otec arcibiskup Ján Orosch v kázni prejavil veľkú vďačnosť Pánu Bohu i ľuďom za to, že sa za ich pomoci podarilo dokončiť dielo skoro za tri milióny eur. Okrem iného povedal: „Drahí študenti, tu v Trnave pôsobili tri úžasné osobnosti. Don Titus Zeman učil na tejto škole, blahoslavená Zdenka Schelingová zomrela v neďalekej nemocnici a biskup Buzalka, mučeník za vieru pracoval v neďalekom biskupskom sídle. Vy môžete od týchto svätých ľudí čerpať posilu pre svoj život. Ceňte si skutočnosť, že sa na škole môžete pohybovať v priestoroch, ktoré svojou činnosťou posvätil blahoslavený Titus Zeman. Kaplnka je prvá na svete, ktorá je mu zasvätená. Prichádzajte tu často, je to srdce našej školy.“

Salezián don Jozef Luscoň bol otcom arcibiskupom Oroschom vyzvaný, aby priblížil niektoré konkrétne udalosti, ktoré súviseli s posvätenými priestormi a s donom Titusom. Ten poukázal na prítomnú relikviu dona Titusa a povedal: „Titus sa vracia na miesta, kde pôsobil. Chémia je ťažký predmet, ale don Titus vedel preň získať mladých ľudí. Tu, v miestnosti nad sálou, skrýval počas vojny mladého žida pred prenasledovaním. V týchto priestoroch v roku 1946 dal na steny naspäť kríže, keď ich predtým nový, proticirkevne zmýšľajúci riaditeľ dal sňať. Ešte žijú ľudia, ktorí mu ako chlapci miništrovali a ktorí potom išli s ním na krátke agapé do jedálne… Don Titus bol múdry vychovávateľ, ktorý vedel ľudí potiahnuť ku konaniu dobra. Aj to je jeho odkaz, do ktorého sa treba dnes zapojiť.“

Kanonik Ján Hallon, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v Trnave bol osobne posvätiť chemické laboratórium, ktoré nesie meno po blahoslavenom Titusovi Zemanovi a pritom sa vyjadril takto: „Je to pre mňa nesmierna pocta posvätiť práve tieto priestory, v ktorých don Titus Zeman odovzdával mladým ľuďom vedecké vedomosti, ale aj skutočné hodnoty pre život. Verím, že tu bude cítiť jeho prítomnosť a že jeho život bude pre študentov povzbudením.“


Informoval Jozef Luscoň SDB