(Bratislava, 26. decembra 2017) – Počas sviatočných dní vám prinášame záznamy o donovi Titusovi, ktoré boli počas víkendu blahorečenia či predtým odvysielané v rozhlase. 

Rádio Slovensko i rádio Devín vysielali na svojich vlnách niekoľko programov venovaných blahoslavenému Titusovi Zemanovi. V prvom rade je pôvodná rozhlasová hra, ktorá vznikla pri príležitosti blahorečenia, s názvom Hranice svätosti. Autor a režisér Peter Janků rozpráva príbeh dona Titusa prostredníctvom zlomových bodov v jeho živote. Zaujímavosťou je, že v tretej časti je rozprávačom postava generálneho postulátora saleziánskej rodiny, dona Pierluigiho Cameroniho, ktorý vďačí príhovoru dona Titusa za navrátenie sluchu. Na našej stránke si okrem rozhlasovej hry môžete vypočuť rozhovor s autorom ako aj s hercom Petrom Himičom, ktorý stvárnil hlavnú postavu.

Päťdielny cyklus Svätec z mäsa a kostí, ktorý odvysielalo rádio Slovensko na pokračovanie v týždni pred blahorečením, si tak isto môžete pustiť na našej stránke. Materiál autorsky pripravila Pavla Lényiová.

Rozhlasový obsah uzatvára relácia Krajina duše, ktorá bola odvysielaná 1. októbra na rádiu Devín a venuje sa blahorečeniu dona Titusa. Rovnako, ako ostatné, je nájdete v sekcii Materiály – Rozhlas o Titusovi.